Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. februarja 2019
38k  514k  56k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. februarja 2019
92k  741k  83k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“)
PRED. SPREM.
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. februarja 2019
474k  1190k  172k 
Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje
PRED. SPREM.
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. februarja 2019
35k  518k  57k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. februarja 2019
38k  518k  56k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. februarja 2019
33k  579k  55k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. februarja 2019
160k  835k  103k 
Odbor za proračunski nadzor Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam
PRED. SPREM.
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. februarja 2019
42k  592k  75k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
PRED. SPREM.
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. februarja 2019
61k  622k  78k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
PRED. SPREM.
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. februarja 2019
40k  595k  74k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo