Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. februarja 2019
146k  812k  90k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga
PRED. SPREM.
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. februarja 2019
71k  625k  62k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
PRED. SPREM.
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. februarja 2019
135k  721k  81k 
Odbor za zunanje zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani
PRED. SPREM.
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. januarja 2019
216k  971k  104k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. januarja 2019
25k  562k  52k 
Odbor za pravne zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. januarja 2019
222k  917k  90k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami
PRED. SPREM.
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. januarja 2019
38k  531k  56k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. januarja 2019
41k  522k  57k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. januarja 2019
1204k  2032k  321k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. januarja 2019
227k  956k  101k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo