Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. marca 2019
139k  716k  102k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami
PRED. SPREM.
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. marca 2019
928k  1475k  176k 
Odbor za proračunski nadzor Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF
PRED. SPREM.
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. marca 2019
15k  485k  51k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. marca 2019
21k  556k  51k 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. marca 2019
1279k  2246k  329k 
Odbor za ribištvo Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. marca 2019
331k  951k  119k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
NAPAKE
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. marca 2019
1625k  206k 
Odbor za zunanje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. marca 2019
2204k  3198k  538k 
Odbor za zunanje zadeve
Odbor za razvoj
Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. marca 2019
51k  673k  63k 
Odbor za proračun Proračunski postopek
POROČILO o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. marca 2019
47k  669k  56k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo