Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. marca 2019
2852k  352k 
Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
NAPAKE
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. marca 2019
528k  1210k  215k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES
PRED. SPREM.
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. marca 2019
37k  596k  53k 
Odbor za promet in turizem Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. marca 2019
17k  486k  47k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. marca 2019
16k  488k  51k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. marca 2019
13k  481k  50k 
Odbor za pravne zadeve Imuniteta
POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. marca 2019
34k  510k  54k 
Odbor za zunanje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. marca 2019
78k  635k  75k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. marca 2019
100k  584k  69k 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
PRED. SPREM.
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. marca 2019
65k  635k  82k 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo