Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. marca 2019
109k  777k  78k 
Odbor za razvoj
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
PRED. SPREM.
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. marca 2019
135k  706k  83k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. marca 2019
77k  631k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017
PRED. SPREM.
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. marca 2019
72k  572k  67k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
PRED. SPREM.
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. marca 2019
401k  1107k  130k 
Odbor za kulturo in izobraževanje Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. marca 2019
68k  622k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. marca 2019
72k  629k  65k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. marca 2019
80k  637k  67k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017
PRED. SPREM.
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. marca 2019
48k  598k  58k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. marca 2019
725k  1582k  180k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo