Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. marca 2019
71k  620k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017
PRED. SPREM.
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. marca 2019
54k  622k  69k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. marca 2019
20k  493k  51k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. marca 2019
106k  663k  71k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo
PRED. SPREM.
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. marca 2019
20k  494k  51k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. marca 2019
81k  641k  64k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. marca 2019
135k  655k  81k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Nezakonodajni postopki
POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. marca 2019
69k  625k  62k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. marca 2019
43k  591k  54k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. marca 2019
69k  698k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo