Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1. marca 2019
105k  667k  72k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor
PRED. SPREM.
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1. marca 2019
64k  611k  52k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1. marca 2019
67k  617k  55k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1. marca 2019
70k  622k  62k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1. marca 2019
69k  621k  62k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1. marca 2019
75k  627k  56k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017
PRED. SPREM.
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1. marca 2019
67k  617k  53k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1. marca 2019
61k  610k  53k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1. marca 2019
36k  578k  50k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1. marca 2019
66k  615k  54k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo