Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. februarja 2019
79k  631k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. februarja 2019
68k  620k  62k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. februarja 2019
82k  645k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. februarja 2019
45k  678k  60k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. februarja 2019
60k  537k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. februarja 2019
1106k  152k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost
PRED. SPREM.
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. februarja 2019
43k  589k  50k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. februarja 2019
43k  590k  52k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. februarja 2019
23k  561k  53k 
Odbor za regionalni razvoj Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa št. 940/2014/EU glede izdelkov, upravičenih do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. marca 2019
889k  1649k  201k 
Odbor za kulturo in izobraževanje Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo