Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28. februarja 2019
534k  1242k  187k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28. februarja 2019
73k  552k  66k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje
PRED. SPREM.
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27. februarja 2019
329k  898k  94k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27. februarja 2019
124k  781k  74k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017
PRED. SPREM.
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27. februarja 2019
810k  1564k  193k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27. februarja 2019
47k  595k  53k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27. februarja 2019
49k  594k  55k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27. februarja 2019
45k  591k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7. marca 2019
43k  587k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27. februarja 2019
47k  521k  59k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij
PRED. SPREM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo