Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4 mars 2019
74k  314k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1 mars 2019
57k  391k  62k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1 mars 2019
21k  413k  49k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1 mars 2019
110k  356k  66k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1 mars 2019
21k  414k  50k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1 mars 2019
83k  325k  69k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (numera Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)) för budgetåret 2017
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1 mars 2019
136k  488k  86k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1 mars 2019
72k  311k  64k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1 mars 2019
45k  282k  55k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1 mars 2019
72k  389k  64k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande