Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.815v02-00   A8-0140/2019
1 mars 2019
110k  352k  75k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.800v02-00   A8-0139/2019
1 mars 2019
65k  303k  57k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.807v02-00   A8-0138/2019
1 mars 2019
69k  310k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.797v02-00   A8-0137/2019
1 mars 2019
74k  314k  65k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.812v02-00   A8-0136/2019
1 mars 2019
71k  310k  60k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.799v02-00   A8-0135/2019
1 mars 2019
77k  319k  69k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.791v02-00   A8-0134/2019
1 mars 2019
69k  311k  66k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.794v02-00   A8-0133/2019
1 mars 2019
63k  303k  64k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.808v02-00   A8-0132/2019
1 mars 2019
37k  274k  55k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.805v02-00   A8-0131/2019
1 mars 2019
68k  308k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande