Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.801v02-00   A8-0130/2019
1 mars 2019
75k  317k  64k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.802v02-00   A8-0129/2019
1 mars 2019
44k  360k  60k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.795v02-00   A8-0128/2019
1 mars 2019
74k  316k  68k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.793v02-00   A8-0127/2019
1 mars 2019
68k  311k  66k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Martina Dlabajová
PE 626.830v02-00   A8-0126/2019
1 mars 2019
47k  284k  57k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.792v02-00   A8-0125/2019
1 mars 2019
78k  320k  62k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.790v02-00   A8-0124/2019
1 mars 2019
76k  388k  63k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.789v02-00   A8-0123/2019
1 mars 2019
84k  324k  70k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.785v02-00   A8-0122/2019
28 februari 2019
65k  306k  64k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.787v02-00   A8-0121/2019
28 februari 2019
73k  384k  63k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande