skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Informácie o EP

Európsky parlament (EP - European Parliament) je zastupiteľským orgánom viac ako 500 miliónov občanov z 28 členských štátov Európskej únie. Každý občan sa so svojimi problémami a návrhmi môže obrátiť priamo na poslanca EP. Aby občania vedeli o možnostiach, ktoré im Európsky parlament poskytuje, zriaďuje si v členských aj niektorých kandidátskych krajinách svoje Informačné kancelárie.

Európsky parlament je jedinou nadnárodnou inštitúciou, ktorej 751 poslancov je volených v demokratických, priamych a všeobecných voľbách v jednotlivých členských štátoch EÚ. Voľby sa v nich konajú v rovnakom termíne, každých päť rokov. Počet zástupcov občanov - europoslancov z jednotlivých členských štátov EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ.

Európsky parlament je spolu-legislatívnym orgánom EÚ (spolu s Európskou radou a Radou ministrov EÚ, ktorá zastupuje 28 vlád členských štátov EÚ) s kľúčovými rozpočtovými právomocami, ktorý zároveň plní úlohu demokratického dohľadu nad všetkými inštitúciami EÚ. EP prostredníctvom zvolených zástupcov vykonáva zákonodarnú činnosť EÚ. Rozhoduje o právnych aktoch, smerniciach a nariadeniach EÚ, ktoré ovplyvňujú život občanov v členských krajinách EÚ.

Európsky parlament je politickým fórom pre medzinárodné a vnútorné akcie EÚ, cez ktoré občania členských štátov sprostredkovane vplývajú na tvorbu a formovanie európskej politiky vo vzťahu ku krajinách mimo EÚ i smerom do vnútra EÚ.

Podrobnejšie informácie o EP

 .
 .
 .

Kalendár Európskeho parlamentu - 2018