skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Právomoci Európskeho parlamentu

Hlavné právomoci Európskeho parlamentu sú:

  • preverovať a prijímať európsku legislatívu; EP vykonáva túto úlohu spoločne s Radou Európskej únie na základe procedúry spolurozhodovania, spolupráce, schvaľovania a konzultácie
  • schvaľovať rozpočet EÚ spolu s Radou, vrátane možnosti úplne odmietnuť alebo pozmeniť spoločný rozpočet
  • vykonávať demokratickú kontrolu nad ostatnými inštitúciami EÚ vrátane možnosti odvolať Európsku komisiu i právomoci zakladať vyšetrovacie komisie
  • súhlasiť s dôležitými medzinárodnými dohodami, ako je vstup nových členských štátov do EÚ, a obchodné alebo asociačné dohody medzi EÚ a tretími štátmi
 .
Legislatívna právomoc
Kontrolná právomoc
Rozpočtová právomoc