skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Verejné súťaže a granty

Aktutuálne grantové programyVýzvy na predkladanie ponúk
 .

Granty 2017 pre televízie, rádiá a on-line médiá

Európsky parlament vyhlásil výberové konanie pre médiá (televíziu, rádio, on-line) na viacročné partnerstvo 2016-2019. Termín na podávanie prihlášok je 28. február 2017. Cieľom partnerstva je účasť na následnom výberovom konaní na granty pre médiá, ktoré bude vypísané v marci 2017. Projekty, ktoré získajú grant, sa budú môcť rozbehnúť najskôr 15. septembra 2017 a byť ukončené najneskôr do 30. júna 2018. Maximálna poskytovaná výška spolufinancovania v rámci grantu je 60%.

Partneri (t.j. organizácie, ktoré už boli vybrané v tomto výberovom konaní v roku 2016) boli vybrané na celé obdobie viacročného pracovného programu na granty a nie sú teda súčasťou tohto výberového konania. Organizácie, ktoré sa zúčastnili výberového konania o partnerstve v roku 2016 a neboli vybrané, sa môžu znova hlásiť o partnerstvo v tomto roku.

Iba úspešní uchádzači o partnerstvo, ktorí boli vybraní v roku 2016 a tí, ktorí podali prihlášku o partnerstvo v roku 2017 sa môžu prihlásiť do výberového konania o granty, ku ktorému potrebujú identifikačné číslo partnera.

Kalendár

Partnerstvo 2017 (do roku 2019) - výberové konanie COMM/FPA/2016

  • Uzávierka prihlášok: 28. februára 2017
  • Vyhodnotenie prihlášok: marec 2017
  • Výsledky: prvá polovica apríla 2017

Granty 2017 - výberové konanie COMM/SUBV/2017/M

  • Vyhlásenie výberového konania: marec 2017
  • Uzávierka podávania žiadostí: 15. máj 2017
  • Vyhodnotenie: jún 2017
  • Výsledky: júl 2017
  • Začiatok realizácie grantových projektov: najskôr september 2017
  • Ukončenie projektov: najneskôr do 30. júna 2018

Všeobecné informácie o grantoch EPVyhláseniePrihláškaModel rámcovej dohody

V prípade otázok môžete kontaktovať dgcomm-subvention@ep.europa.eu.