skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Verejné súťaže a granty

Aktuálne grantové programy
Výzvy na predkladanie ponúk
 .

Granty 2018 pre televízie, rádiá a on-line médiá

Európsky parlament vyhlásil ďalšie kolo výberového konania pre médiá (televíziu, rádio, on-line) na viacročné partnerstvo (2016-2019). Termín na podávanie prihlášok je do polnoci 20. augusta 2018. Médiá, ktoré sú alebo sa stanú partnermi sa následne môžu uchádzať o granty pre médiá vo výzve, ktorá bude publikovaná v septembri 2018.  Maximálna poskytovaná výška spolufinancovania v rámci grantu je 60%.

Médiá, ktoré už získali partnerstvo v roku 2016, 2017 alebo 2018 ( v prvom kole), sú zaregistrované na celé viacročné obdobie do r. 2019, takže sa o ďalšie partnerstvo uchádzať nemusia. Organizácie, ktoré sa zúčastnili výberového konania o partnerstve a neboli vybrané, sa môžu znova hlásiť o partnerstvo.

Iba úspešní uchádzači o partnerstvo, ktorí boli vybraní v roku 2016 alebo 2017 a tí, ktorí podajú prihlášku o partnerstvo v roku 2018 sa môžu prihlásiť do výberového konania o granty, ku ktorému potrebujú identifikačné číslo partnera.

Postupnosť:

- žiadosť o partnerstvo (do 20. augusta)
- partner sa môže zapojiť do výberového konania o granty pre médiá po jeho vypísaní (september 2018)

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete tu a tu.

 .

V prípade otázok môžete kontaktovať dgcomm-subvention@ep.europa.eu.