skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Voľby do Európskeho parlamentu

 .

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí jedenáste voľby do EP, zároveň tretie na Slovensku, sa uskutočnili v dňoch 22. až 25. mája 2014. Z týchto priamych všeobecných volieb vzišiel súčasný EP, do ktorého lavíc zasadlo 751 poslancov. Priemerná účasť na voľbách v roku 2014 bola 42,54 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Na Slovensku bola účasť dokonca najnižšia zo všetkých členských krajín - 13,1 percenta.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EP zastupuje 13 poslancov.

 .
Štatistický úrad SR - Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku
Výsledky a zloženie Európskeho parlamentu po voľbách
Poslanci Európskeho parlamentu - výber podľa krajiny
Úplny zoznam 751 zvolených poslancov EP