skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

 .
 .

Cena je udeľovaná mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Cena je udeľovaná mladým ľuďom ktorý sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych krajín.

 .

Kritériá

Európska cena Karla Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity.

Ceny

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja európski víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku. Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen.

 .

Výsledky 2018

 .

Tohtoročným víťazným projektom na národnej úrovni sa stalo " Vyšehradské mládežnícke fórum "

 

Vyšehradské mládežnícke fórum je jedným z vlajkových projektov Euroatlantického centra, ktoré každoročne vytvára priestor pre odborné diskusie a výmenu názorov medzi mladými študentmi z krajín V4 a odborníkmi z akademickej, štátnej a mimovládnej sféry. Súčasťou VYF boli sprievodné podujatia v každom z hlavných miest V4 organizované v spolupráci s partnerskými organizáciami projektu. Podujatia mali formu diskusie, pričom ich tematické zameranie sa sústredilo na historický vývoj jednotlivých štátov Vyšehradskej skupiny s dôrazom na ich transformáciu z krajín, ktoré sa nachádzali pod striktným vplyvom bývalých režimov, na moderné a vyspelé štáty s proeurópskymi a proatlantickými hodnotami.

 

 .

Výsledky 2017

 .

23. mája bola v nemeckom Aachene slávnostne odovzdaná Cena Karola Veľkého pre mládež. Prvé miesto získal poľský projekt Erasmus Evening, druhé miesto projekt Rediscover Europe z Dánska a na treťom ieste sa umiestnil holandský projekt Are We Europe. Cenu každoročne udeľuje Európsky parlament spoločne s mestom Aachen projektom, ktoré podporujú porozumenie medzi ľuďmi z rôznych krajín EÚ.

 

Projekt Erasmus Evening je rozhlasová šou pre študentov, ktorí rozmýšlajú o štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus. Relácia bola vysielaná na študentskom internetovom rádiu v Poznani. Hosťami boli poľskí študenti študujúci v zahraničí a tiež aj zahranični študenti študujúci v Poľsku.

 

Projekt Re-discover Europe je dvojdňové podujatie na zvýšenie povedomia o EÚ v euroskeptickom meste Aalborg na severe Dánska. V rámci tohto podujatia sa konal sprievod, rôzne prednášky a street party. Podujatie sa uskutočnilo 6. a 9. mája 2016.

 

Projekt Are we Europe je webová stránka, kde sa mladí ľudia môžu podeliť o svoje príbehy, v ktorých opisujú, čo pre nich znamená byť Európanom.

 

Zo Slovenska sa do finále dostal projekt krátkodobej mobility pre mladých ľudí v celej Európe- Summer University.

 

Viac o víťazných projektoch si môžete prečitať v tlačovej správe Európskeho parlamentu.

 

 

 

Výsledky 2016

 .

Cenu Karola Veľkého pre mládež tento rok získal projekt na integráciu utečencov.

Poradie projektov:

V stredu 3. mája večer bola v nemeckom Aachene slávnostne odovzdaná Cena Karola Veľkého pre mládež. Prvé miesto získal taliansky projekt na integrovanie utečencov InteGREAT, druhú miesto tabletová hra Searching for Charlemagne z Grécka a na treťom mieste sa umiestnil britský projekt Young European Council pre mladých, ktorým leží na srdci osud Európy. Cenu každoročne udeľuje Európsky parlament spoločne s mestom Aachen projektom, ktoré podporujú porozumenie medzi ľuďmi z rôznych krajín EÚ.

Na prvom mieste sa tento rok umiestnil projekt InteGREAT od talianskej pobočky študentskej organizácie AIESEC. Jeho cieľom je mobilizovať mladých ľudí z celej Európy v záujme integrácie utečencov. Spája tak dobrovoľníkov z viacerých krajín, miestne mimovládne organizácie a komunity a jeho súčasťou sú workshopy, voľnočasové aktivity , semináre a iné podujatia.

Druhé miesto získali mladí grécki študenti, ktorý vytvorili vedomostnú hru hru pre tablety Searching for Charlemagne. Už Karol Veľký sa počas svojho života pokúšal o zjednotenie Európy, tá však za jeho čias nebola taká multikultúrna ako dnes.

Tretiu cenu si prevzali tvorcovia projektu Young European Council. Je to v podstate medzinárodná konferencia, ktorá sa koná každý rok a spája mladých ľudí, ktorým leží na srdci budúcnosť Európy. Jej cieľom je poskytovať hodnotné podnety pre rozhodovanie na úrovni EÚ. Naposledy sa konala v dňoch 15-19. novembra 2015 v Bruseli a odvíjala sa okolo troch tém: migrácia a vnútorné veci, energetická únia a klíma a vzdelávanie a zamestnanosť.

Zo Slovenska sa do finále Ceny Karola Veľkého dostal projekt Visegrad Film Forum.

Najnovšie správy o Cene Karola Veľkého tweetujeme z nášho účtu @EUYouthPrize, oficiálny hashtag tohtoročnej ceny je #ECYP2016.
 
Ďakujeme všetkým prihláseným projektom.
Víťazom gratulujeme!

Projekty WITH HEART FOR SAHY a SOCIÁLNA POLITIKA VO VZŤAHU K ĽUDOM SO ZNÍŽENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU neboli hodnotené, keďže nespĺňali formálne kritéria súťaže.

 .
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2015
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2014
Tlačová správa k udeľovaniu cien z roku 2013
Rozhovor s víťazmi z roku 2013
Článok o návšteve Bruselu tromi víťazmi z roku 2013
 .

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie

 .
Pravidlá súťaže
Európska cena Karola Veľkého pre mládež, centrálna web stránka
Nadácia Medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen
 .

Pre viac informácií nás kontaktujte
mailom: epbratislava@europarl.europa.eu
alebo na tel. č. našej informačnej kancelárie: 02/5942 9683