skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
22-05-2015

Debatujem s europoslancami: Prečo je Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) príležitosťou a nie hrozbou pre EÚ a SR?

 .


Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovala druhú zo série podujatí pre verejnosť pod názvom "Debatujem s europoslancami". Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými, tzv.Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) bola téma zvolená nie len účastníkmi predchádzajúcej diskusie, ale aj dlhodobo diskutovaná v širokej verejnosti.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zorganizovala dňa 22. mája 2015 debatu v priestoroch kaviarne Foxford na Laurinskej ulici v Bratislave, ktorej téma niesla názov "Prečo je Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) príležitosťou a nie hrozbou pre EÚ a SR?". Pozvanie prijali poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka (S&D)a József Nagy (EĽS). Za strany negociátorov vystúpili s úvodnými argumentami Andrej Králik (tlačový tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku) a Liam Sullivan (ekonomický poradca z Veľvyslanectva USA na Slovensku). Eduard Chmelár (rektor Akadémie médii a analytik) prezentoval úskalia a obavy z pripravovanej dohody. Robert Hajšel, riaditeľ informačnej kancelárie, prevzal na seba rolu moderátora a hostiteľa podujatia.

Cieľom nového formátu "Debatujem s europoslancami" je predstaviť názory a prácu poslancov EP na rôzne témy európskej politiky a sprostredkovať priamy kontakt s verejnosťou.

Robert Hajšel na úvod debaty predstavil koncept TTIP dohody, ozrejmil niektoré z výhod a nevýhod návrhu dohody a následne dal slovom hosťom, ktorí dostali priestor obhájiť si svoje postoje voči tejto dohode a  odpovedať na otázky z publika.

Vladimír Maňka verí, že táto dohoda bude už čoskoro podpísaná a prinesie EÚ, ako aj SR, mnoho výhod. Zdôraznil, že ak nebude Slovensko, alebo iný členský štát, súhlasiť s určitými časťami dohody, nemusia byť v konečnom návrhu dohody zakompované.

"Dohoda pomôže aj slovenským firmám presadiť sa na americkom trhu", tvrdí József Nagy, pri ščom si je vedomý prípadných možných nevýhod, ktoré treba počas rokovaní vyriešiť.

Vyjednávacie pozícia európskeho negiociátora (Európska komisia) predstavil Andrej Králik, pri čom vyzdvihol jej rôzne aspekty a poukázal na dostupnosť dokumentácie.

Ekonomický radca amerického veľvyslanectva, Liam Sullivan, zdôraznil podporu americkej admistratívy ako aj širšej koalície v Kongrese k pripravovanému partnerstvu  medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými a verí, že prinesie výhody pre obe strany. Liam Sullivan citoval slová prezidenta Barracka Obamu, ktorý považuje dohodu o TTIP ako jeho z najväčších priorít do konca volebného obdobia.

Na podujatí zazneli aj kritické pohľady na dohodu v podaní analytika Eduarda Chmelára, ktorý sa venoval témam ako napr. znižovanie kvality výrobkov, ťažšieho postavenie Slovenska na trhu, dôveryhodnosť USA ako investičného partnera. Taktiež spochybňoval dôvody vytvorenia tejto zmluvy a kritizoval nedostatočnú transparentnosť celého procesu.

Priamy prenos debaty bol zabezpečený prostredníctvom aplikácie Periskop z dielne sociálnej siete Twitter, ktorú sledovalo vyše 200 divákov. Live tweeting a pravidelné príspevky boli uverejňované aj na Facebook profile informačnej kancelárie.  

Účastníci debaty mali možnosť sa aktívne zapájať do diania prostredníctvom aplikácie sli.do.
Záverečné vyhodnotenie ukázalo, že vyše 56% prítomných je za prijatie TTIP dohody a 33% s ňou nesúhlasí.

Ďakujeme všetkým za účasť na podujatí a zároveň Vás pozývame na nadchádzaju debatu na tému Eurozóna.
Podrobnosti o čase konania uverejníme do konca mája.

Tešíme sa na Vás!  

 .

Fotogaléria

 .

Video

 .
Facebook podujatie
Európska komisia - TTIP dokumentácia
Vladimír Maňka - profil
József Nagy - profil
Veľvyslanectvo USA
Zastúpenie Európskej komisie v SR

Sli.do