skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
11-12-2015

Tlačová beseda k prieskumu Eurobarometer

 .

Informačná kancelária EP na Slovensku usporiadala tlačovú besedu s prezentáciou a zhodnotením výsledkov exkluzívneho prieskumu Eurobarometer, ktorá sa uskutočnila v piatok 11. decembra 2015 v priestoroch Európskeho informačného centra na Palisádach 29 v Bratislave.

Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku odprezentoval výsledky prieskumu Eurobarometer,  ktorého cieľom bolo zistiť, ako zmenili posledné udalosti pohľad Slovákov na Európsky parlament a či sa zvýšil náš záujem o rozhodnutia EÚ.  

Tlačovej konferencie sa zúčastnili:

Vladimír Maňka, poslanec EP (S&D)
Richard Sulík, poslanec EP (ECR)
Ivan Štefanec, poslanec EP (EPP)
Oľga Gyarfášová, sociologička

Tlačová správa:

Záujem občanov o politiky EÚ sa zvýšil. Väčšina Slovákov si ale myslí, že hlas ich krajiny v EÚ má menšiu váhu. Negatívnejšie tiež vnímajú Európsky parlament.

Záujem občanov EÚ o jej politiky vzrástol (54%). Viac Európanov si tiež myslí, že ich krajina z členstva v EÚ profituje ( 60%).  Ako vyplýva z prieskumu Eurobarometer, na  Slovensku si to myslí až 73% ľudí. Prieskum opätovne zaznamenal veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Prieskumu Eurobarometer sa zúčastnilo 28 150 obyvateľov EÚ nad 15 rokov. Uskutočnil sa medzi 19-29 septembrom 2015, v období, kedy vrcholilo reportovanie v médiách o príchode migrantov k európskym hraniciam. Prvá časť výsledkov venujúca sa migrácii a imigračnej politike bola publikovaná 14. októbra.

Druhá časť sa venuje otázkam vnímania EÚ, Európskeho parlamentu a názorom občanov na jednotlivé politiky. Vyplýva z nej, že počet občanov, ktorých zaujíma dianie v EÚ vzrástol od roku 2013 o 11% na súčasných 54%. Rovnaký trend platí aj pre Slovensko, oproti roku 2013 sa záujem občanov o politiky EÚ zvýšil na 39%. Napriek tomu sú ale Slováci takmer na chvoste tabuľky. Menší záujem o dianie v EÚ javia už iba občania  Rumunska (38%) a Česka (34%).

Pri zisťovaní povedomia o Európskom parlamente až 83% Slovákov uviedlo, že nedávno v médiách (na internete, v televíznych správach, tlači, alebo rádiu) zaznamenali informáciu o tejto inštitúcii. Iba 23% Slovákov následne uviedlo, že spomenutá informácia odznela v prospech Európskeho parlamentu. Zároveň pozitívne vnímanie EP na Slovensku v poslednom období pokleslo o 16%, čo je najväčší pokles v EÚ. 74% Slovákov si myslí, že EP zohráva dôležitú úlohu pri chode EÚ, no len 30% by chcelo, aby bola táto úloha v budúcnosti ešte významnejšia. Až 52% Slovákov Európskemu parlamentu skôr nedôveruje.

V čom je členstvo v EÚ pre vašu krajinu prospešné?

60% Európanov si myslí, že ich krajina z členstva v EÚ profituje. Zatiaľ čo v Poľsku a Litve  vníma vplyv EÚ na krajinu pozitívne viac ako 80% respondentov, na Cypre iba 34%. Slovensko je v tejto otázke nad európskym priemerom so 73%.  Zároveň však Slovensko patrí k trom krajinám, v ktorých vzrástol počet ľudí presvedčených, že z členstva v EÚ krajina neprofituje (o 3%).

Prieskum ďalej zisťoval názory občanov ako štáty z členstva v EÚ profitujú. Najviac  opýtaných si myslí, že EÚ pozitívne prispieva k ekonomickému rastu (35%), členstvo v EÚ kladne vplýva na udržanie mieru a posilnenie bezpečnosti (32%) a treťou najčastejšou odpoveďou bol názor, že EÚ podporuje dobré vzťahy medzi ich krajinou a ďalšími členskými štátmi EÚ.  (31%).

Európania mohli v prieskume posúdiť, či by ich štát bez členstva v EÚ v určitých oblastiach napredoval, alebo naopak zaostával. Podobne ako v roku 2014 si väčšina respondentov nemyslí,  že bez EÚ by sa ich krajine v sledovaných oblastiach darilo lepšie. Avšak pri otázkach poľnohospodárskej a imigračnej politiky  sa názory veľmi líšili. V niektorých členských štátoch si väčšina ľudí myslela, že v týchto oblastiach by sa im darilo lepšie mimo EÚ.

Slovensko zaznamenalo negatívny trend pri skúmaní pocitu ľudí, či má hlas ich krajiny v EÚ váhu. Myslí si to len 41% Slovákov, čo je pokles o 15%.

Vyjadrenie poslancov EP a riaditeľa IK EP k výsledkom prieskumu:

Celý prieskum Eurobarometer v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu