skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
12-06-2015

Skupina návštevníkov v Európskom parlamente v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia

 .

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pozvala skupinu návštevníkov pozostávajúcou zo zástupcov miest a obcí Slovenska ako aj  vysokoškolských pedagógov a študentov z viacerých univerzít na návštevu sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu počas júnového plenárneho zasadnutia.

Návštevníkov privítal riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku pán Robert Hajšel.

Nasledovali stretnutia a diskusie s poslancami Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom (S&D),  Miroslavom Mikolášikom (EĽS) a Borisom Zalom (S&D) o ich legislatívnej práci v Európskom parlamente.

V diskusii s podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu Marošom Šefčovičom dominovala téma energetickej bezpečnosti Európskej únie.

Martin Bukna z Centra pre návštevníkov Európskeho parlamentu ozrejmil inštitucionálny rámec Európskej únie, fungovanie Európskeho parlamentu a rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými inštitúciami a spôsob ich rozhodovania.  

Program pokračoval stretnutím s poslankyňami Európskeho parlamentu Monikou Flašíkovou-Beňovou (S&D), Monikou Smolkovou (S&D), s poslancami Ivanom Štefancom (EĽS), Pálom Csákym (EĽS) a Eduardom Kukanom (EĽS).

Návštevníci sa zaujímali o postoje poslancov k Transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu s USA, k problematike nelegálnej migrácie do Európskej únie ako aj na komunikáciu medzi poslancami a občanmi na Slovensku.
  

 .

Maroš Šefčovič - zhodnotenie stretnutia s návštevníkmi zo Slovenska v sídle EP v Štrasburgu

 .

Maroš Šefčovič - odporúčania pri návšteve Štrasburgu