skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
23-01-2015

Slávnostné odovzdávanie Ceny európskeho občana 2014

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká si v piatok 23. januára v Európskom informačnom centre prevzala Cenu európskeho občana 2014. Podujatia sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová (S&D), Eduard Kukan (EPP), Vladimír Maňka (S&D), Miroslav Mikolášik (EPP), Ivan Štefanec (EPP) a Jana Žitňanská (ECR).

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká si v piatok 23. januára v Európskom informačnom centre prevzala Cenu európskeho občana 2014. Podujatia sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová (S&D), Eduard Kukan (EPP), Vladimír Maňka (S&D), Miroslav Mikolášik (EPP), Ivan Štefanec (EPP) a Jana Žitňanská (ECR).Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká si v piatok 23. januára v Európskom informačnom centre prevzala Cenu európskeho občana 2014. Podujatia sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová (S&D), Eduard Kukan (EPP), Vladimír Maňka (S&D), Miroslav Mikolášik (EPP), Ivan Štefanec (EPP) a Jana Žitňanská (ECR).
Odovzdávanie ceny v priestoroch Informačnej kancelárie EP na Slovensku
 .

Eva Siracká je jednou zo 47 laureátov z 19 krajín EÚ, ktorým bolo toto prestížne ocenenie v roku 2014 udelené.
Porota ocenila jej odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine. Vo svojej dlhodobej práci dokázala zvýšiť spoločenské povedomie o rakovine a pomôcť mnohým pacientom a ich rodinám v boji s touto zákernou chorobou. Jej práca má význam a je prínosom pre celú spoločnosť. Eva Siracká sa od začiatku svojho profesijného života venuje pomoci pacientom s onkologickými ochoreniami, pomoci a podpore ich rodinám a osvetovej činnosti medzi verejnosťou, najmä mládežou.  Vďaka jej úsiliu boli zrealizované také projekty ako Deň narcisov, bezplatná infolinka pre ľudí s onkologickým ochorením alebo zriadenie asistentských centier. Je tiež autorkou viacerých odborných a edukačných publikácií.

Cena sa laureátom udeľuje najprv v ich národných štátoch, následne sú pozvaní na celoeurópsku slávnosť, ktorá sa bude konať v Európskom parlamente v Bruseli 25. a 26. februára 2015.

Cena európskeho občana

Európsky parlament udeľuje Cenu európskeho občana od roku 2008. Vzdáva tak hold výnimočným výsledkom jednotlivcov, skupín, združení alebo organizácií.  Cena európskeho občana oceňuje projekty, ktoré podporujú európsku integráciu, vzájomné porozumenie medzi občanmi a členskými krajinami alebo cezhraničnú spoluprácu v rámci EÚ.  Vysoko hodnotené sú i činnosti, ktoré sú konkrétnym vyjadrením európskych hodnôt spísaných v Charte základných práv EÚ. Právo predkladať nominácie majú len poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

Laureáti Ceny európskeho občana za Slovensko

V roku 2009 ocenenie získalo banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktorého hercami sú mentálne postihnutí ľudia, za organizovanie festivalu komunitných divadiel Arteterapie.
V roku 2012 si Cenu Európskeho občana prevzal Šymon Kliman za výstavu  umeleckých fotografií s názvom "Beautiful People/Krásni ľudia". Fotografie zobrazujú ľudí rómskeho pôvodu v netradičnom poňatí.