skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
17-04-2015

Okrúhly stôl s Eduardom Kukanom

 .

V piatok 17. apríla 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Európskeho informačného centra pracovné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú tematike seniorov s poslancom Európskeho parlamentu, Eduardom Kukanom.

Europoslanec Eduard Kukan je spravodajcom správy o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V tejto správe sa v súlade s rozhodnutím, ktorým sa stanovuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, hodnotila realizácia, výsledky a celkové úspechy Európskeho roka, pričom sa vychádzalo zo záverov externého hodnotenia. Správa Európskeho parlamentu v závažnej miere ovplyvňuje legislatívu a následné opatrenia členských štátov.

"Ide o moju prvú správu vo výbore pre sociálne veci a zamestnanosť, a som rád, že práve na tému, ktorou sa v novom mandáte intenzívne zaoberám. Moja správa bude mať dve nosné časti: v prvej budem hodnotiť Európsky rok aktívneho starnutia, a v druhej časti sa sústredím na konkrétne odporúčania, ako nadviazať na tento rok. Implementácia projektov spustených v roku 2012 je kľúčová. Je rovnako dôležité, aby sme nezabudli na momentum, ktoré tento európsky rok vytvoril. Starnutie európskej populácie je realitou, ktorej budeme v nadchádzajúcich rokoch intenzívne čeliť," uviedol pri príprave správy Eduard Kukan.

Na diskusii sa zúčastnilo vyše 40 zástupcov zo štátnej sféry, seniorských združení, charitatívnych a neziskových organizácii. V úvodnom paneli okrem europoslanca Kukana vystúpil aj Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.