skip to content
 
 
 
25-09-2015

Noc výskumníkov 2015

Informačná kancelária Európskeho parlamentu sa opäť zúčastní na podujatí Noci výskumníkov 2015, ktoré každoročne predstavuje najnovšie úspechy odborníkov z oblasti vedy širokej verejnosti.

Noc výskumníkov sa tento rok konala v piatok 25. septembra 2015 v Starej tržnici v Bratislave. Európska noc výskumníkov je festival, ktorý každoročne predstavuje najnovšie úspechy odborníkov z oblasti vedy širokej verejnosti. Prispieva tak k popularizácií a prepájaniu vedy a výskumu s každodenným životom.

Podujatie je paralelne organizované v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Festival vedy na Slovensku už ôsmy rok organizovali - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Viac informácií o Noci výskumníkov 2015 nájdete na www.nocvyskumnikov.sk

TTIV_Lucia TTIV_Marco