skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
06-03-2017

Podujatie k Medzinárodnému dňu žien

Tohtoročný Medzinárodný deň žien venuje Európsky parlament témam ekonomického postavenia žien, rovnováhe medzi osobným a pracovným životom ako aj ženám v politickom a ekonomickom rozhodovaní.

MDŽ Nitra
Diskusia k MDŽ v Nitre
 .

Ženy stále zarábajú menej ako muži (v roku 2014 dostali zaplatené za rovnakú prácu o 16,7% menej). V prepočte tak pracovali 2 mesiace zadarmo. Domácnosti a starostlivosti o rodinu venujú až pätinu svojho času, takmer dvaapolkrát toľko ako muži.

Podľa údajov Európskej komisie, v prvej dekáde 21. storočia ženy ostávajú podhodnotené v mzde voči mužom a sú v malom množstve zastúpené vo vrcholových funkciách. Pri dnešnom vývoji bude trvať až 70 rokov, aby sa nastolila rovnaká mzda za rovnakú prácu a 30 rokov, pokiaľ bude zamestnanecká úroven žien na 70 percentách.

Tieto témy boli predmetom diskusie so študentami a pedagógmi Filozofickej fakulty Univerzity Konštanína Filozofa s panelistkami a panelistami: poslankyňami a poslancom Európskeho parlamentu: Annou Záborskou (EPP), Monikou Flašíkovou Beňovou (S&S) a cez videopríhovor s Ivanom Štefancom (EPP), Sylviou Porubänovou, riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako aj s Annou Labošovou, riaditeľkou hotela Mikado. Podujatie otvorili: PhDr. Ľuboš Török, PhD. prodekan Filozofickej fakulty UKF a Dionýz Hochel, z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.