skip to content
 
 
 
06-03-2017

Podujatie k Medzinárodnému dňu žien

Tohtoročný Medzinárodný deň žien venuje Európsky parlament témam ekonomického postavenia žien, rovnováhe medzi osobným a pracovným životom ako aj ženám v politickom a ekonomickom rozhodovaní.

MDŽ Nitra
Diskusia k MDŽ v Nitre
 .

Ženy stále zarábajú menej ako muži (v roku 2014 dostali zaplatené za rovnakú prácu o 16,7% menej). V prepočte tak pracovali 2 mesiace zadarmo. Domácnosti a starostlivosti o rodinu venujú až pätinu svojho času, takmer dvaapolkrát toľko ako muži.

Podľa údajov Európskej komisie, v prvej dekáde 21. storočia ženy ostávajú podhodnotené v mzde voči mužom a sú v malom množstve zastúpené vo vrcholových funkciách. Pri dnešnom vývoji bude trvať až 70 rokov, aby sa nastolila rovnaká mzda za rovnakú prácu a 30 rokov, pokiaľ bude zamestnanecká úroven žien na 70 percentách.

Tieto témy boli predmetom diskusie so študentami a pedagógmi Filozofickej fakulty Univerzity Konštanína Filozofa s panelistkami a panelistami: poslankyňami a poslancom Európskeho parlamentu: Annou Záborskou (EPP), Monikou Flašíkovou Beňovou (S&S) a cez videopríhovor s Ivanom Štefancom (EPP), Sylviou Porubänovou, riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako aj s Annou Labošovou, riaditeľkou hotela Mikado. Podujatie otvorili: PhDr. Ľuboš Török, PhD. prodekan Filozofickej fakulty UKF a Dionýz Hochel, z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.