skip to content
 
 
 
20-03-2017
 .

Prípravný seminár k programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Prípravný seminár k Ambasádorskej škole Európskeho parlamentu
Prípravný seminár k programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
 .
 

V piatok 17. marca 2017 sa uskutočnil seminár pre učiteľov stredných a odborných škôl zapojených do prvého ročníka vzdelávacieho programu - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

S učiteľmi na prípravnom seminári diskutovali poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka a Ivan Štefanec. Cieľom nového vzdelávacieho projektu EP je zvyšovať povedomie o EÚ medzi mladými ľuďmi prostredníctvom priamej skúsenosti, aktuálnych informácií a praktických vedomostí. Projekt má tiež podnietiť záujem študentov o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019.

Vzdelávací program je realizovaný Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Uskutoční sa v období rokov 2017-2019 aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 50 stredných škôl. Do prvého ročníka sa zapojí 15 stredných odborných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Viac informácií o programe Ambasádorská škola EP nájdete v našej novej webovej sekcii.

 .

Videozáznamy z prípravneho seminára

 .
 .
 .
 .
 

Fotogaléria z podujatia

 .