skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
20-11-2017

Cezhraničné diskusné fórum v Košiciach

 .

Košické fórum: Študenti Erasmu uvažujú o EÚ inak

Europoslanci Monika Smolková a Györgi Schöpflin debatovali so študentmi o budúcnosti EÚ a výmennom programe Erasmus

 

Program Erasmus zásadne mení študentom život, myslí si slovenská europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD, S&D). Ich spoločným znakom je, že zväčša nemávajú protieurópske postoje.

So študentami slovenských a maďarských stredných a vysokých škôl debatovala na tému Erasmu a budúcnosti EÚ s poslaneckým kolegom z Maďarska na Cezhraničnom diskusnom fóre v Košiciach, ktoré zorganizovali v pondelok 20. novembra  Informačné kancelárie Európskeho parlamentu zo Slovenska a z Maďarska. 

 

Program študentskej mobility Erasmus posiela už 30 rokov mladých ľudí vyskúšať si štúdium a život v inej členskej krajine EÚ. Je tak často prvým najciteľnejším kontaktom mládeže s iniciatívou priamo spojenou s Európskou úniou.

Erasmus vznikol v roku 1987, kedy ho využilo 3 200 študentov z jedenástich členských štátov. V roku 2015 sa do programu Erasmus+ zapojilo rekordných 678 tisíc ľudí, ktorí študovali, stážovali, alebo pôsobili ako dobrovoľníci v zahraničí vďaka rozpočtu vo výške 2,1 miliardy eur. Za tri desaťročia sa do Erasmu zapojilo viac ako 9 miliónov ľudí.

Program sa preto teší všeobecnej obľube, poslanci Európskeho parlament bojujú za jeho financovanie vždy, keď je témou európsky rozpočet. Veria, že pomáha zaangažovať mladú generáciu na spolupráci v EÚ a vzájomnom spoznávaní sa.

Európsky parlament sa podľa Moniky Smolkovej zasadil o zvýšenie rozpočtu na program Erasmus v tomto rozpočtovom období o 40 %. Študentom odporúčala zapojiť sa do nových iniciatív, ako je napríklad Európsky zbor solidarity, ktorý sa podľa nej stáva „fenoménom“. „Ešte len schvaľujeme rozpočet a už je prihlásených viac ako 40 tisíc mladých ľudí, ktorí chcú pomáhať,“ hovorí europoslankyňa.

 

Takisto odporúča všímať si výzvy pre rok 2018, ktorý bude v EÚ Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Zdôrazňuje odkaz tolerancie a porozumenia, ktorý podľa jej slov tento rok v EÚ bude niesť. 

 

Maďarský europoslanec, člen výboru EP pre ústavné veci, výboru pre kultúru a vzdelávanie a takisto bývalý univerzitný profesor Györgi Schöpflin (Fidesz, EPP) súhlasí, že aj jeho študentov pobyt v zahraničí ovplyvnil. K budúcnosti Európy hovorí, že únia dnes podľa neho trpí mnohovrstevnou krízou, ktorú ak budeme analyzovať zlým spôsobom nenájdeme riešenia.

 

Kristína Tobiašová z podpornej siete pre mobilných študentov Erasmus Student Network z Košíc povedala, že v komunite absolventov Erasmu je už známy termín „post-erasmus depresia“. Zážitky a skúsenosti študentov, ktorí sa zúčastnili mobility ich podľa nej „diametrálne odlišujú od rovesníkov, ktorí takúto možnosť nemali.“

Vníma však pokles záujmu o vycestovanie medzi mladými ľuďmi, za ktorým vidí strach z teroristických útokov v niektorých krajinách. Aj preto podľa nej treba posilniť propagáciu týchto programov.

Jozef Benka z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika predstavil rozbiehajúci sa medzinárodný výskumný projekt realizovaný na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, ktorý skúma faktory motivácie vysokoškolských študentov odísť zo svojej krajiny. Na základe doterajších zistení a výskumu na slovenských univerzitách hovorí, že „samotné rozhodnutie odísť súviselo skôr s negatívnymi faktormi, s nespokojnosťou vo vlastnej krajine. Na druhej strane, tento odchod môže prispieť u študentov k seba-rozvoju a súvisí s otázkou možností.“

 .

Fotogaléria z podujatia