skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
08-09-2017

Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi

Diskusné podujatie pre mládež venované aktuálnym témam európskej politiky sa uskutočnilo 8. septembra 2017 od 10:00 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi za účasti poslankyne EP Anny Záborskej (EPP) a riaditeľa kancelárie EP na Slovensku Roberta Hajšela.

Témy diskusie: 

  • Aktuálne dianie v EÚ (EK, EP, Rada), úspechy a aktuálne problémy EÚ, Európy,
  • Práca a význam činnosti EK, EP pre mladých ľudí, diskusia
  • Brexit a budúcnosť EÚ
  • Biela kniha o budúcnosti EÚ – Úvahy a scenáre pre štáty EÚ-27
  • Iniciatíva zamestnávania mladých, EURES
  • Európske aktuálne témy: Investičný plán pre Európu, Digitálna Európa, Energetická únia

 Za spoluprácu pri príprave podujatia ďakujeme Informačnému centru EUROPE DIRECT Spišská Nová Ves.