skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Celoštátne kolo Olympiády o EÚ pre stredné školy

09-11-2018

V piatok 9. 11. sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo stredoškolskej súťaže Olympiády o Európskej únii.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku študentom stredných škôl predstavila stručnú prezentáciu o fungovaní Európskeho parlamentu a novej platforme "Tentoraz idem voliť", a následne zaujala členstvo v porote súťaže o Európskej Únii. Pozvanie na podujatie a členstvo v porote prijali aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Beňová (S&D) a Ivan Štefanec (EPP). Posudzovnaých bolo 9 najlepších tímov zo stredných škôl z celej krajiny a víťazmi sa stali študenti z Obchodnej akadémie v Trnave.

Tentoraz idem voliť je nová iniciatíva Európskeho parlamentu, ktorá ma za cieľ zvýšiť účasť na budúcoročných voľbách do EP.

Viac info a registrácia na:

Zaregistrujte sa na tentorazidemvolit.eu