skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

December 2017: Reakcie poslancov na aktuálne rozhodnutia EP

Prinášame Vám reakcie poslancov na dianie v Európskom parlamente počas decembrovej plenárnej schôdze v Štrasburgu.

EP: Členské štáty musia zintenzívniť boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

14-12-2017
 .
Tlačová správa: EP: Členské štáty musia zintenzívniť boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Ivan Štefanec (EPP)

„Pri boji proti zneužívaniu detí nesmieme zabúdať na dôležitosť prevencie, osvety a najmä pomoci jej obetiam. Odhaľovanie páchateľov a šíriteľov detskej pornografie na internete nebude možné bez úzkej spolupráce bezpečnostných zložiek všetkých členských štátov.‟

 .
 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Treba vymedziť nové trestné činy týkajúce sa online zneužívania a tiež klásť dôraz na informovanie detí, rodičov a učiteľov o riziku zneužívania a na odbornú prípravu policajtov a vyšetrovateľov. Dôležitá je aj rýchla medzištátna výmena informácií o páchateľoch, aby sa predišlo ďalšiemu zneužívaniu detí v iných štátoch.‟

 

Parlament nevetoval návrh Komisie na zlegalizovanie fosforečnanov v kebabe

13-12-2017
 .
Tlačová správa: Parlament nevetoval návrh Komisie na zlegalizovanie fosforečnanov v kebabe

Branislav Škripek (ECR)

„Nejde o zákaz kebabov, ale o ochranu zdravia a práv spotrebiteľov. Odborné štúdie sa rôznia v otázke zdravotného vplyvu fosforečnanov. Spotrebitelia neboli informovaní o zložení kebabov. Som presvedčený, že mnohým problémom sa vyhneme, ak sa vrátime k pôvodným domácim potravinám a ku kvalitným výrobkom miestnych farmárov.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Nikdy nie je šťastné, keď sa z odbornej témy stane politikum. Účinky fosforečnanov na ľudský organizmus je potrebné dôkladne preskúmať a zvážiť ich používanie aj v iných produktoch, ako je kebab.‟

 

Brexit: EP víta dosiahnutie pokroku potrebného na začatie druhej fázy rokovaní

13-12-2017
 .
Tlačová správa: Brexit: EP víta dosiahnutie pokroku potrebného na začatie druhej fázy rokovaní

Richard Sulík (ECR)

„Vítam posun v rokovaniach najmä z pohľadu deklarovanej garancie práv občanov EÚ v postbrexitovej Británii. Zároveň dúfam v konštruktívny prístup oboch strán pri plánovaných jednaniach o obchodnej dohode. Rokovania vnímam ako jeden komplexný balík, keďže aj v politike platí, že kým sa nedohodne všetko, nie je dohodnuté nič.‟

 .

Branislav Škripek (ECR).

„Rokovania o odchode Veľkej Británie vôbec nie sú jednoduché. Politici by nemali zabúdať na svoju zodpovednosť za vyjednanie takej podoby vzťahov medzi EÚ a UK, ktoré dajú stabilný a udržateľný základ pre budúce dobré partnerstvo. Občania na oboch stranách kanála takéto riešenie právom očakávajú.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP).

„Je pozitívne, že Spojené kráľovstvo konečne predložilo svoju predstavu o brexite. Naše pozície sa nemenia. Londýn musí zachovať práva európskych občanov a vyrovnať svoje finančné záležitosti s EÚ.‟

 

Panamské dokumenty: EP predložil návrhy opatrení proti pochybným daňovým praktikám

13-12-2017
 .
Tlačová správa: Panamské dokumenty: EP predložil návrhy opatrení proti pochybným daňovým praktikám

Branislav Škripek (ECR)

„EÚ pokročila v boji so subjektmi, cez ktoré sa prelievajú zisky firiem, ktoré sa chcú vyhnúť plateniu daní, a vydala tzv. čiernu listinu.  Ak chce byť v boji proti daňovým rajom EÚ dôsledná, musí ísť ďalej a musí sa to týkať aj samotných členov ako je Holandsko, Luxembursko, Írsko či Malta.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Vo vyšetrovacom výbore sme dôkladne preskúmali existujúcu európsku legislatívu v oblasti daní. Najdôležitejším opatrením, ktoré by sa malo zaviesť, je pravidlo zdaňovania na mieste, kde vzniká zisk. V ďalšom boji proti daňovým únikom musíme postupovať spoločnými silami.‟

 

Nové pravidlá online vysielania: EP zaháji rozhovory s členskými štátmi

12-12-2017
 .
Tlačová správa: Nové pravidlá online vysielania: EP zaháji rozhovory s členskými štátmi

Branislav Škripek (ECR)

„Rozsah online služieb sa neustále rozširuje, no mnohé programy sú často nedostupné, ak sa nachádzame v inom členskom štáte. Ľudia sa nemohli dostať k informáciám či predplatenému obsahu, čo nebolo správne. Dostupnosť služieb a mediálneho obsahu by však mala zachovávať autorské práva tvorcov.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Blokovanie prístupu k televíznemu alebo online vysielaniu z územia iných členských štátov je v dnešnej dobe a v podmienkach spoločného trhu neobhájiteľné. Hľadáme také legislatívne riešenia, ktoré umožnia voľný tok dát pri súčasnej ochrane práv autorov a šíriteľov obsahu.‟

 

Jednoduchšia a spravodlivejšia poľnohospodárska politika EÚ

12-12-2017
 .
Tlačová správa: Jednoduchšia a spravodlivejšia poľnohospodárska politika EÚ

Monika Smolková (S&D)

„SPP je potrebné komplexne reformovať, pretože prináša veľké nerovnosti medzi starými a novými členskými štátmi, ale posilnenie farmárov je dobrý krok k zvládaniu rôznych poľnohospodárskych kríz. Viac flexibility pre členské štáty pri čerpaní farmárskych dotácií pomôže aj mladým farmárom a pri generačnej výmene v tomto sektore.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Existujúca európska poľnohospodárska politika potrebuje zásadnú a hlbokú reformu, ktorá odstráni zvýhodňovanie niektorých skupín poľnohospodárov, zruší nezmyselné a škodlivé dotácie a zabezpečí produkciu kvalitných a zdravých potravín pre európskych občanov.‟

 

Junckerov plán: EP predĺžil a navýšil investičný fond EÚ na 500 mld. eur

12-12-2017
 .
Tlačová správa: Junckerov plán: EP predĺžil a navýšil investičný fond EÚ na 500 mld. eur

Monika Smolková (S&D)

„Predĺženie EFSI je správny krok. EFSI priniesol konkrétne výsledky a je dôležitým nástrojom mobilizácie súkromných investícií a inteligentného využitia obmedzených zdrojov. Mechanizmy EFSI sa musia posilniť, aby sa mobilizovali súkromné investície v odvetviach, ktoré sú pre budúcnosť EÚ významné a kde pretrvávajú zlyhania trhu.‟

 .

Richard Sulík (ECR)

„Som proti predĺženiu trvania EFSI a nesúhlasím ani s rozširovaním jeho kapacity. EFSI sa pokúša o nemožné, nové investície nevytvára, len ich v rámci európskej ekonomiky prerozdeľuje. Zhoršuje sa tiež kvalita investícií, keďže o ich úspechu nerozhoduje voľba spotrebiteľa, ale komisia úradníkov.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„EFSI je dôležitým nástrojom pre obnovenie európskeho priemyslu a znižovanie regionálnych rozdielov. Práve preto by ho však v budúcom období mali využívať predovšetkým menej vyspelé štáty EÚ, vrátane Slovenska, ktoré je v jeho čerpaní zatiaľ výrazne pozadu.‟

 

Staršie reakcie poslancov nájdete tu:

Reakcie poslancov: november 2017
Reakcie poslancov: október 2017