skip to content

Správa súborov cookie na stránke Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
Streda 15-02-2017
 .

Reakcie poslancov EP zvolených za SR na schválenie zníženia počtu emisných povolení

 .

Európsky parlament v stredu vytýčil svoju pozíciu pred rokovaniami s Radou EÚ o novej legislatíve, ktorá by mala oživením systému obchodovania s emisiami (ETS) znížiť emisie skleníkových plynov a zosúladiť tak klimatickú politiku Únie s cieľmi parížskej dohody. Poslanci presadzujú zníženie počtu uhlíkových kreditov (emisných povolení) o 2,2% každý rok a zdvojnásobenie kapacity trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) na rok 2019, ktorá by mala absorbovať prebytok uhlíkových kvót na trhu.

Prečítajte si reakcie poslancov EP zvolených za SR:

„Ide o vhodný rámec na diskusiu ako dosiahnuť ciele Parížskej klimatickej dohody. Domnievam sa však, že všetky dopady ešte nemáme spočítané. Rizikom je možná strata pracovných miest, osobitne v oceliarskom priemysle. V prípade Slovenska je to spoločnosť, ktorá zamestnáva tisíce ľudí a má strategický význam pre celý región,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Našim cieľom je obnovenie európskej priemyselnej výroby, preto musí každé znižovanie objemu emisií ísť ruka v ruke s modernizáciou technológií. Touto legislatívou začíname plniť závery Parížskej klimatickej dohody,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac informácií o znížení počtu emisných kreditov nájdete v tlačovej správe Európskeho parlamentu.