skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
25-06-2016

Stanovisko podpredsedu EK Maroša Šefčoviča k výsledku referenda vo Veľkej Británii

 .

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič poskytol nasledujúce stanovisko k výsledkom referenda o vystúpení Veľkej Británii z EÚ.

,,Určite ide o jeden z najčernejších dní v histórii Európskej únie, ktorý bude mať ďalekosiahle dôsledky, nielen pre Veľkú Britániu, ale aj pre dvadsať sedem ostatných členských štátov – ako bude Európska únia v novom formáte fungovať. Výsledok referenda však treba rešpektovať, aj keď ide o veľký zásah do budúcnosti Európskej únie. Teraz bude maximálne dôležité, aby sa situácia stabilizovala, predovšetkým, aby sa stabilizovali finančné trhy, bankový sektor, a aby sme sa začali pripravovať, podľa možností, na čo najprofesionálnejší priebeh rokovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

V Európskej komisii sme pripravení začať s Veľkou Britániou rokovania o podmienkach jej vystúpenia z Európskej únie čo najskôr, nakoľko zdržiavanie by len zbytočne predlžovalo neistotu.

Chcem povedať, že aj keď ide o úplne prvé vystúpenie členskej krajiny, Európska únia je na túto situáciu pripravená vo svojich zmluvách. Som presvedčený, že máme dobré pravidlá na to, aby sme tento proces kultivovane zvládli.  

V súlade s nimi, konkrétne s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, by Veľká Británia mala oznámiť Európskej rade zámer opustiť Úniu a mali by sa začať negociácie o podmienkach ukončenia jej členstva. Samotný výsledok referenda k tomu nestačí – zmluvy jasne predpisujú, že musí dôjsť k notifikácii. Do ukončenia rokovaní však Veľká Británia zostáva plnohodnotným členom Únie, so všetkými príslušnými právami a povinnosťami".  

Bude však potrebná sebareflexia na obchod stranách, v Bruseli, ako aj v členských krajinách. Myslím si, že je potrebné reformovať komunikáciu a vniesť do diskusií viac pragmatického prístupu a treba lepšie vysvetľovať citlivé témy. Európska únia má množstvo konkrétnych výdobytkov, žiaľ, zvykli sme si, že pozitívne výsledky, ktoré sme dosiahli, či už ide o fungujúci vnútorný trh, voľný pohyb pracovnej sily alebo výmenné pobyty študentov, berieme za samozrejmú vec a všetko negatívne automaticky kladieme za vinu Bruselu.

Je preto nesmierne dôležité, aby sme spoločne s lídrami členských štátov, ale aj s pomocou médií, dokázali ľuďom komunikovať pozitíva Únie, ale aby sme sa spoločne dokázali podeliť aj o to, ako sa prijímajú niektoré rozhodnutia, ktoré môžu byť nepríjemné, ale v danom momente, boli potrebné. Myslím, že len tak sa dokáže Únia priblížiť ľudom, keď ukážeme, aký veľký význam má spoločnú európska spolupráca, ako dôležitá je pre budúcnosť Európy a aby nám záležalo na tom, aby táto spolupráca do budúcnosti fungovala lepšie. V neposlednom rade však bude dôležité, aby 27 členských štátov Európskej únie ukázalo svoju jednotu a aby sme toto obdobie preklenuli čo najrýchlejšie a najmenej bolestivejšie pre našich občanov".