skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Vyjadrenie poslancov EP po plenárnom zasadnutí – Ako ste hlasovali?

Ako slovenskí poslanci v Európskom parlamente hlasovali o smernici o vyslaných pracovníkoch?

Smernica o vyslaných pracovníkoch v EÚ

04-06-2018
 .
Tlačová správa: Vysielanie pracovníkov v EÚ: Poslanci schválili smernicu zavádzajúcu rovnakú mzdu za rovnakú prácu

Eduard Kukan (EPP)

„Cieľom mal byť vyvážený text, ktorý by chránil práva pracovníkov, ale súčasne aj potvrdil voľný pohyb služieb, ktorý je základom fungovania spoločného trhu. Napriek obrovskej snahe a mnohým mesiacom rokovaní som sa nemohol stotožniť s niektorými aspektami kompromisnej dohody, preto som sa pri finálnom hlasovaní zdržal.‟

 .

Vladimír Maňka (S&D)

„Hlasoval som za prijatie tejto smernice, pretože princíp rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom mieste pokladám za objektívny a spravodlivý k vysielaným pracovníkom. Pri odmeňovaní vysielaných pracovníkov do zahraničia nemôže hrať rozhodujúcu úlohu z ktorej krajiny pracovník prichádza, ale akú prácu vykonáva. Jeho mzda, pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu, preto musí  zároveň zohľadňovať všetky náklady spojené s vyslaním na miesto pracoviska v zahraničí. Argumentácia, že zamestnanci najmä z krajín východnej Európy takto strácajú konkurencieschopnosť  nie je na mieste. Sú známe príklady, keď vysielaní zamestnanci oficiálne pracovali za nízku mzdu, ale v skutočnosti im bola " na ruku" vyplácaná iná, vyššia suma.  Takáto mzdová politika podporuje čiernu prácu, znevýhodňuje vysielaných zamestnancov a takýmto neférovým spôsobom zvyšuje zisky zamestnávateľov.‟

 .

József Nagy (EPP)

„Nové pravidlá pre vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb považujem za obmedzujúce až diskriminačne pre malých podnikateľov pre povinnosť náročného sledovania  právnych predpisov ČŠ a kolektívnych zmlúv v mieste činnosti.  Vyňatie dopravy z balíka namiesto opodstatnenej výnimky považujem za tvrdý zásah do slobodného trhu.

Faktom je že navrhovaná smernica chráni záujmy pracovníkov, ale nie až tak tých vysielaných, slovenských, ale najmä tých domácich, aby im naši nekonkurovali. Problém, je že aj tie výdobytky, ktoré vysielaným pracovníkom smernica zaručuje, nebudú môcť využiť, lebo o ich služby za týchto podmienok nebude jednoducho záujem.

Nehlasoval som za smernicu, lebo sme doteraz  v EU búrali administratívne bariéry pre slobodný pohyb tovarov a služieb ale toto je cesta opačným smerom. Za neznalosť rôznorodých sektorových kolektívnych zmlúv v jednotlivých členských štátoch, za chýbajúce doklady, certifikáty a povolenia, skúšky pracovníkov a podobne budú firmy tvrdo pokutovane, ergo vyháňané z trhu. V cudzine sa len ťažko mala ci stredná firma obháji voči úradníkovi bez miestnych, drahých poradcov, advokátov.  Nehlasoval som pre smernicu aj preto, lebo ignorovali oprávnenú požiadavku dopravcov, ktorí žiadali o logickú výnimku, ale nakoniec majú byť riešení v inom špeciálnom zákone, ktorý zrejme podobne citlivo ochráni záujmy šoférov a dopravcov. Najmä v cieľových krajinách.‟

 .

Monika Smolková (S&D)

„Hlasovala som za smernicu, pretože si myslím, že princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu na rovnakom mieste je správny. Obavy, že cudzí zamestnávatelia nebudú mať záujem o vysielajúcich pracovníkov považujem za neopodstatnené. Vyspelé členské štáty, ktoré dnes najviac zamestnávajú takýchto pracovníkov, trpia nedostatkom pracovnej sily a dopyt po vysielajúcich pracovníkov bude aj naďalej.‟

 .

Richard Sulík (ECR)

„Nové pravidlá o vysielaní poškodia slovenské spoločnosti vysielajúce pracovníkov, pretože ich zvýšené vstupné náklady v iných členských štátov už nebudú môcť kompenzovať nižšou cenou práce a stratia tak základnú konkurenčnú výhodu. Najväčšou slabinou ostáva nedoriešená úprava medzinárodnej dopravy, ktorá má potenciál zlikvidovať dopravcov z nových členských štátov. Slovenská vláda nakoniec Smernicu o vysielaní podporila, preto dúfam, že aspoň pri ďalších rokovaniach o doprave budú hájiť naše a nie cudzie záujmy.‟

 .

Branislav Škripek (ECR)

„Odmietam snahu o obmedzenie pohybu pracovníkov z východnej časti EÚ a pokusy o zníženie konkurencieschopnosti našich firiem. Žiaľ, táto smernica presne toto robí a hrozí, že mnohí slovenskí zamestnanci môžu prísť o prácu. Nateraz aspoň vítam, že smernica sa nebude vzťahovať na medzinárodnú dopravu.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Pri hlasovaní o tejto Smernici som sa zdržal. Je potrebné chrániť práva zamestnancov, najmä tých, ktorí pracujú v zahraničí cez rôzne sprostredkovateľské agentúry. No Smernica v tomto znení môže priniesť diskrimináciu malých a stredných podnikov z novších členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska. Tieto spoločnosti si nebudú môcť dovoliť vyplácať také také sociálne benefity ako domáce firmy. Výsledkom nebude nič iné, ako strata pracovných miest a ďalšia zbytočná bariéra na európskom vnútornom trhu. Cestou k vyšším platom zamestnancov nie je zvyšovanie administratívy, ale jej znižovanie a zlepšovanie podnikateľského prostredia v členských štátoch aj v celej Európskej únii.‟

 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Kompromis, ktorý bol dosiahnutý v oblasti vysielania pracovníkov nepovažujem za dobrý. Namiesto toho, aby nové opatrenia prinášali výhody všetkým pracovníkom, tieto naopak znevýhodňujú zamestnávateľov, a teda aj pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí takto strácajú konkurenčnú výhodu.‟