skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 
12-11-2019

Európsky parlament začal ponúkať stáže venované pamiatke Jána Kuciaka

Európsky parlament ponúka od novembra 2019 stáže venované pamiatke investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Prví Kuciakovi stážisti začnú pracovať v Európskom parlamente v marci 2020.

Európsky parlament si týmto gestom pripomína pamiatku novinárov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Generálne riaditeľstvo EP pre komunikáciu venuje približne 30 miest z takzvaných Schumanových stáží pamiatke slovenského novinára Jána Kuciaka, ktorý bol zavraždený vo februári 2018.

Stáže v Európskom parlamente trvajú päť mesiacov.

Záujemcovia o stáž musia:
- mať vek minimálne 18 rokov;
- byť držiteľom univerzitného diplomu;
- spĺňať jazykové požiadavky;
- poskytnúť vyhovujúci výpis z registra trestov;
- spĺňať podmienku, že zatiaľ nepracovali viac ako dva po sebe idúce mesiace v niektorej inštitúcii alebo niektorom orgáne EÚ a počas šiestich mesiacov pred začiatkom stáže sa nezúčastnili študijnej ani výskumnej návštevy.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:
stáž od 1. októbra do 28/29. februára – podávanie prihlášok: od 1. júna do 30. júna,
stáž od 1. marca do 31. júla – podávanie prihlášok: od 1. novembra do 30. novembra.

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente