skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Október 2017: Reakcie poslancov na aktuálne rozhodnutia EP

Prinášame Vám reakcie poslancov na dianie v Európskom parlamente počas októbrovej plenárnej schôdze.

Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu

26-10-2017
 .
Tlačová správa: Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu

Branislav Škripek (ECR)

„Pri tejto zvrátenosti sa z ľudí stávajú objekty. Nečelia tomu len ženy, ale i muži, deti a obťažovanie sa deje aj zo strany homosexuálov a lesieb. O tom sa však mlčí. Je naivné si myslieť, že kontroverzný Istanbulský dohovor zastaví násilie. Rodina, ako miesto lásky, prijatia a úcty, je najlepšia prevencia proti násiliu.‟

 .

Monika Smolková (S&D)

„Sexuálne násilie a predovšetkým obťažovanie je problémom nielen v EÚ, ale na celom svete. Je potrebné o tom verejne hovoriť a prestať tolerovať akékoľvek náznaky obťažovania. Účinnou informačnou kampaňou a aktívnejším prístupom orgánov činných v trestnom konaní by sme tento nežiadúci jav mohli eliminovať a predchádzať mu.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Akákoľvek forma obmedzovania osobnej slobody a obťažovania je neprípustná. Ak má byť Európska únia hlasom morálneho apelu proti podobným prípadom vo svete, musíme najskôr spraviť všetko pre to, aby sme podobné praktiky čo najviac obmedzili na našom vlastnom území.‟

 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Sexuálne obťažovanie je absolútne neprípustné, aj keď sa, bohužiaľ, deje nielen v Hollywoode alebo Európskych inštitúciách, ale aj dennodenne na uliciach a verejných priestranstvách. Kľúčové však je od malička vzdelávať a viesť deti k rešpektu voči druhým osobám, ich súkromiu a najmä hraniciam, ktoré si tá-ktorá osoba vytýči.‟

 

Sacharovovu cenu za slobodu myslenia tento rok získala demokratická opozícia vo Venezuele

26-10-2017
 .
Tlačová správa: Sacharovovu cenu za slobodu myslenia tento rok získala demokratická opozícia vo Venezuele

Branislav Škripek (ECR)

„Ocenenie venezuelskej opozície vnímam ako signál podpory ich boja za demokraciu. Mrzí ma, že ocenenie nedostala Asia Bibi z Pakistanu, väznená pre kresťanské presvedčenie, ktorú nominovali viacerí. Kresťanstvo je najviac prenasledovaným náboženstvom. Z každých piatich prenasledovaných pre vieru sú štyria kresťania.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Všetci finalisti si zaslúžia obdiv za ich boj za demokraciu a ľudské práva. Som rád, že cenu získala venezuelská opozícia, ktorú sme vo frakcii EPP nominovali. Tieto statočné ženy a muži bojujú tvárou v tvár autoritárskemu režimu o zachovanie demokracie a ľudských práv vo svojej krajine a patrí im naša úcta a plná podpora.‟

 

Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach EÚ

25-10-2017
 .
Tlačová správa: Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach EÚ

József Nagy (EPP)

„Inteligentná evidencia cudzincov v EU je odpoveďou Únie na bezpečnostné hrozby terorizmu, migrácie a na nárast počtu cestujúcich. Nebude záťažou pre občanov EÚ ale vytvorí ozaj nepríjemnú prekážku pre ilegálnych migrantov a prevádzačov a umožní policajtom aj pri bežnej cestnej kontrole odhaliť hľadané, ilegálne osoby.‟

 .

Branislav Škripek (ECR)

„Oceňujem, že systém EES prispeje prostredníctvom kontroly biometrických údajov osôb prichádzajúcich z tretích krajín k ochrane EÚ.  Vieme, že v službách ISIS bojuje asi 5 tisíc obyvateľov Európy a ich návrat musíme okamžite odhaľovať, lebo predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť našich krajín.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„EES zavádza dôkladnejšie zhromažďovanie a efektívnejšiu výmenu informácií medzi bezpečnostnými službami členských štátov o osobách, ktoré prekračujú hranice Schengenského priestoru. Významne sa tak znižuje riziko zámeny identity, či príchodu ľudí podozrivých z terorizmu.‟

 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Nový systém vstup/výstup zabezpečí jednoduchšiu a rýchlejšiu identifikáciu cestovateľov z tretích krajín a bude znamenať veľký pokrok oproti manuálnemu označovaniu pasov. Zároveň verím, že vďaka zberu biometrických údajov a zaznamenávaniu histórie vstupov na územie bude znamenať aj správny krok k väčšej ochrane bezpečnosti.‟

 

Protirómske zmýšľanie: EP chce zintenzívniť úsilie na potláčanie diskriminácie

25-10-2017
 .
Tlačová správa: Protirómske zmýšľanie: EP chce zintenzívniť úsilie na potláčanie diskriminácie

Vladimír Maňka (S&D)

„Cesta Rómov k získaniu práce, väčších sociálnych istôt a lepšiemu uplatňovaniu práv vedie cez vzdelávanie  a prehlbovanie ich zručností. Treba aj na Slovensku poukázať na pozitívne príklady, kedy sa vzdelaní a pracovití Rómovia dokázali začleniť do spoločnosti.‟

 .
 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Ako Správa konštatuje, na pokusy o riešenie rómskej problematiky bolo vynaložených množstvo financií, veľmi často bez efektu. S Rómami je potrebné pracovať v ich prirodzenom prostredí s plným zapojením lokálnych autorít. Aj iné štáty si môžu brať príklad z úspešných slovenských projektov, ako je napríklad Levoča.‟

 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Nikto z nás si nevybral, kde sa narodí a žiaľ deti, ktoré prichádzajú na svet v osadách, sa bez pomoci zvonku nedostanú zo sveta chudoby. V minulosti sa minulo množstvo financií, ktoré tieto komunity nijako neposunuli dopredu, preto sa musíme začať orientovať na overené projekty, ktoré skutočne pomôžu Rómov integrovať.‟

 

Vysielanie pracovníkov: EP je pripravený na rokovania s členskými štátmi

25-10-2017
 .
Tlačová správa: Vysielanie pracovníkov: EP je pripravený na rokovania s členskými štátmi

Branislav Škripek (ECR)

„Odmietam snahu o obmedzenie pohybu pracovných síl z východnej časti EÚ, ktorá by znížila konkurencieschopnosť našich podnikov. Hrozilo by, že slovenskí zamestnanci prídu o prácu. Preto vítam rozhodnutie ministrov Rady EÚ pre sociálnu oblasť, že smernica sa nebude vzťahovať na medzinárodnú dopravu.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Vyslaným zamestnancom patria všetky práva a náhrady, ktoré im garantuje existujúca legislatíva. Smernica v podobe v akej bola schválená môže poškodiť slovenské malé a stredné firmy, ktoré nebudú schopné konkurovať zahraničným spoločnostiam.‟

 

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

24-10-2017
 .
Tlačová správa: Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

 

Ivan Štefanec (EPP)

„Ochranné označenie CE je na celom svete garanciou, že daný výrobok spĺňa najprísnejšie normy, čo sa týka ochrany zdravia nielen ľudí, ale aj zvierat a prírody ako celku. Na trh môžeme s týmto symbolom púšťať len také výrobky, ktoré sú vo všetkých ukazovateľoch dôkladne preverené.‟

 

Posilnenie ochrany oznamovateľov v celej EÚ

24-10-2017
 .
Tlačová správa: Posilnenie ochrany oznamovateľov v celej EÚ

Branislav Škripek (ECR)

„Každý krok k účinnejšiemu odhaľovaniu korupcie a zneužívania verejných prostriedkov je pozitívny. Práve preto tí, ktorí majú odvahu nahlásiť takéto konanie v mene ochrany verejného záujmu, si zaslúžia zvýšenú ochranu a následnú pomoc, avšak táto legislatíva je kompetenciu členských štátov.‟

 .

Ivan Štefanec (EPP)

„Boj proti korupcii je nemožný bez toho, aby sme chránili jej oznamovateľov. V tomto smere členské štáty, vrátane Slovenska, často zlyhávajú. Som za to, aby sa dobrovoľným nahlasovateľom korupčného správania dostalo zvýšenej právnej ochrany, a to ako na národnej, tak aj na európskej úrovni.‟

 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Ako ukazujú posledné udalosti z Malty, ochrana oznamovateľov ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve preto je potrebné, aby sme o tejto téme neustále hovorili a postavili sa za tých, ktorí vo verejnom záujme upozorňujú na nekalé aktivity, pretože keď sú oni umlčiavaní, umlčiavaná je aj sloboda slova a demokracia.‟

 

EP žiada postupné ukončenie využívania glyfosátu do roku 2022

24-10-2017
 .
Tlačová správa: EP žiada postupné ukončenie využívania glyfosátu do roku 2022

Ivan Štefanec (EPP)

„Používanie herbicídov a pesticídov v európskom poľnohospodárstve musí byť vždy podmienené dôkladným posúdením ich vplyvu na dlhodobé zdravie ľudí, zvierat a ochranu prírody ako celku. Vyššie výnosy nemôžu byť nadradené zdraviu našich občanov.‟

 .
 .

Jana Žitňanská (ECR)

„Každá látka, ktorá potenciálne môže poškodzovať ľudské zdravie, by mala byť riadne preskúmaná a pri potvrdení  škodlivých účinkov zakázaná. A v prípade glyfosátu by mali spoločnosti skôr vynakladať úsilie na vyvíjanie bezpečných alternatív ako mrhať energiu na neustálu snahu o predlžovanie jeho  povolenia.‟

 

Vytvorenie solidárnejšej Únie: Rozprava s Donaldom Tuskom a Jeanom-Claudom Junckerom

24-10-2017
 .
Tlačová správa: Vytvorenie solidárnejšej Únie: Rozprava s Donaldom Tuskom a Jeanom-Claudom Junckerom

 Ivan Štefanec (EPP)

„Vítam, že stanoviská krajín západnej a strednej Európy v otázkach migrácie sa začínajú zbližovať. Je potrebné pokračovať v rokovaniach a nájsť prijateľné riešenie, aby sme sa mohli zaoberať problematikou, ktorá posunie Európsku úniu vpred, ako je napríklad digitalizácia, či spolupráca v oblasti energetiky‟