skip to content

Cookies al web de la UE

Utilitzem cookies per donar-li la millor experiència com a usuari de la nostra pàgina. No les fem servir per recollir cap dada personal per raons estadístiques a través de Google Analytics. Si no desitja rebre cookies, modifiqui la seva configuració de cookies en qualsevol moment.

Continuar
 
 
 
21/03/2018

Convocatòria de pràctiques per a graduats universitaris: beques Robert Schuman Octubre 2018

El 15 de maig a mitjanit és la data límit per presentar-se a les beques Robert Schuman opció general, de periodisme o Premi Sàkharov, que començaran l'1 d’octubre de 2018 i tindran una durada de cinc mesos. Els sol·licitants han d’estar en possessió del títol universitari abans que clogui la convocatòria de la beca.

Becaris Parlament EuropeuBecaris a la sala del ple del Parlament Europeu
Becaris al Parlament Europeu

El Parlament Europeu convoca períodes de pràctiques per a graduats universitaris, en opció general, de periodisme o Premi Sàkharov, aquesta darrera pensada per a candidats interessats en la feina del l’Eurocambra relacionada amb els drets humans. Les Beques Schuman permeten completar els coneixements adquirits durant els estudis, familiaritzar-se amb l’activitat de la UE i, en particular, del Parlament Europeu. A més, els becaris poden conèixer les tasques d'una oficina de premsa i seguir de prop l’actualitat del Parlament.

Per al període de pràctiques de l'1 d’octubre de 2018 al 28 de febrer de 2019 es convoquen 300 places. La convocatòria està oberta del 15 de març al 15 de maig a mitjanit. Les beques tenen una durada de cinc mesos –no prorrogables– i hi ha opció remunerada i no remunerada. Actualment, el sou de la beca són 1.313,37€ al mes per als becaris a Brussel·les o Luxemburg. La remuneració varia en funció del país on es porten a terme les pràctiques. A Espanya és de 1.164,96€ mensuals, import que s’actualitza cada 1 de gener. La beca també inclou un viatge a Estrasburg per participar de les tasques administratives o de gestió informativa de la institució durant una sessió plenària.

El Parlament Europeu convoca cada any beques pels períodes següents:

  • 1 de març - 31 de juliol (període de sol·licituds: del 15 d'agost al 15 d'octubre a mitjanit)
  • 1 d’octubre - 28/29 de febrer (període de sol·licituds: del 15 de març al 15 de maig a mitjanit)

La presentació de candidatura es fa exclusivament a través de l’acta de candidatura en línia habilitada pel Parlament Europeu i el formulari s’ha d'omplir en anglès, francès o alemany. El formulari de candidatura s’estructura en 5 apartats: informació general del candidat/a, coneixements lingüístics, formació, coneixements informàtics i motivació. Es disposa d'un màxim de 30 minuts per fer cadascuna d'aquests cinc apartats. Finalment, els candidats hauran d'indicar les seves preferències per realitzar les pràctiques: alguna de les tres seus del Parlament Europeu –Estrasburg, Brussel·les o Luxemburg– o qualsevol de les altres 36 ciutats on el Parlament Europeu compta amb una Oficina d'Informació, com ara a Barcelona. A banda de les 28 capitals dels Estats membres, Barcelona disposa d'una Oficina d'Informació del Parlament Europeu, juntament amb Breslau, Edimburg, Marsella, Estrasburg, Milà, Munic i una als EUA, a Washington DC.

Requisits

  • Posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat a l'adhesió a la Unió Europea, sense perjudici del que es disposa en l'article 5, apartat 2, de les Normes Internes;
  • Haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques;
  • Posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea;
  • No haver gaudit d'un període de pràctiques o d'un contracte remunerat de més de quatre setmanes consecutives a càrrec del pressupost de la Unió Europea.
  • D’acord amb l’article 22 de les normes d’admissió, els sol·licitants han d’estar en possessió del títol universitari abans que clogui la convocatòria de la beca, per tant, el 15 de maig de 2018.
  • La modalitat general està oberta a tots els candidats que compleixin els criteris;
  • Els candidats de la modalitat de periodisme han de posseir una experiència professional acreditada bé mitjançant publicacions, bé mitjançant la pertinença a una associació de periodistes d'un Estat membre de la Unió Europea, o bé mitjançant una titulació en periodisme reconeguda en els Estats membres de la Unió o als països candidats a l'adhesió;
  • La modalitat «Premi Sàkharov» té per objectiu aprofundir en el coneixement de l'acció del Parlament Europeu en favor dels drets humans i de les normes internacionals en aquesta matèria. Per tant, es dirigeix a candidats amb un interès particular pels assumptes de drets humans.

Altres convocatòries

El Parlament Europeu també convoca pràctiques de formació, pràctiques per a persones amb discapacitat, pràctiques de traducció per a graduats universitaris i pràctiques de formació en traducció. Per a més informació, consulta l’enllaç sobre pràctiques al Parlament Europeu.

A més del Parlament Europeu, gran part de les institucions i organismes de la Unió Europea també convoquen regularment períodes de pràctiques, com per exemple la Comissió Europea, el Consell de la UE, el Banc Central Europeu, el Comitè de les Regions, el Banc Europeu d’Inversions, el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Defensor del Poble Europeu, el Tribunal de Comptes Europeu i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.