skip to content
 
 
Càmeres davant el Parlament Europeu
Càmeres davant el Parlament Europeu
 
13/03/2018

Les regions més pobres necessiten suport sostingut i estratègies fetes a mida

La UE ha de seguir apostant per projectes d'inversió dirigits a reforçar la cohesió entre les regions europees, tot i la pressió sobre el pressupost, ha assenyalat el Parlament dimarts.

Michaela Guiffrida © European Union 2018 - European Parliament
Michaela Guiffrida © Unió Europea 2018 - Parlament Europeu
 .

Els efectes negatius de la crisi econòmica i financera, sobretot en les regions que tenen un creixement menor, han reduït el marge de la política pressupostària i han comportat retallades en la inversió, destaca la resolució aprovada pel ple amb 488 vots a favor, 90 en contra i 114 abstencions.

Estratègies a mida

A més d'inversió, aquestes regions necessiten projectes dissenyats per reduir la bretxa que els separa de les zones més pròsperes i oferir perspectives a la seva població, afegeixen els eurodiputats.

En concret, el Parlament demana:

• definir les regions menys desenvolupades en referència a la classificació NUTS III i orientar millor el finançament

• impulsar l'educació i la formació per reduir la desocupació entre els joves i animar-los així a romandre en aquestes regions

• facilitar l'accés al crèdit per a les pimes

• donar suport i millorar la gestió de les administracions regionals

• potenciar activitats productives locals pròpies, inclosos el turisme sostenible, l'economia circular, la transició energètica local i l'agricultura.

 

Declaració de la ponent Michela GIUFFRIDA (S & D, Itàlia), va assenyalar: "El nostre objectiu és alertar sobre els reptes i dificultats a què s'enfronten les regions menys desenvolupades, que s'han vist exacerbats per la crisi. No hem d'oblidar el paper fonamental de la política de cohesió per a l'impuls de la competitivitat. Aquestes regions parteixen d'una situació de desavantatge, ajudar-les ha de ser una prioritat per a la UE ".

Antecedents

La Comissió Europea va publicar a l'abril de 2017 un informe sobre Competitivitat en regions de renda baixa i creixement lent centrat en 47 regions de vuit països membres que s'estan quedant endarrerides: regions amb un PIB proper a la mitjana comunitària però amb un ritme escàs de creixement (a Itàlia, Espanya, Grècia i Portugal) i regions pobres, amb baix PIB però esperançadores taxes de creixement (a Bulgària, Romania, Hongria i Polònia). Un de cada sis ciutadans europeus (83 milions de persones) viu en una d'aquestes regions; 51 milions d'europeus viuen en regions que creixen poc, i 32 milions en regions pobres.

 

 .