skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets kontor i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Aktiviteter

 .
Anmälan till utskickslista för Europaparlamentets aktiviteter
 .
Anna Maria Corazza Bildt (M), Linnéa Engström (MP) och Malin Björk (V)
Vem kommer till tals i nyhetsmedier? Och hur påverkar det vår världsbild? Välkommen på ett panelsamtal om kvinnors synlighet i svenska och europeiska medier och kvinnors ställning i mediebranschen, den 8 mars i Europahuset i Stockholm.
Covenant of Mayors ceremony 2015
Register for the 2018 EU Covenant of Mayors Ceremony and Investment Forum. Since 2008, over 9,200 European local authorities have been taking action to reach their Covenant of Mayors targets and contribute to the EU climate and energy objectives.
Jens Nilsson (S)
Öppet samråd med Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) i Europahuset den 16 februari kl.10.00.
Linnéa Engström, Christofer Fjellner, Jasenko Selimovic
Blir Brexit-avtalet klart i tid, kommer Polen att förlora sin rösträtt, och kan medlemsländerna komma överens om en gemensam asylpolitik?   FULLSATT! SVT Forum sänder seminariet med start kl 12.30.
Anna Maria Corazza Bildt öppet samråd
Öppet samråd med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) i Europahuset den 21 december.
Banner till seminarium om Dawit Isaak.
Europaparlamentets Sacharovpris tilldelas i december den demokratiska oppositionen i Venezuela. Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak var en av finalisterna. Välkommen på panelsamtal den 4 december.
Linnéa Engström och Maxida Märak
Vad kan vi göra för att åstadkomma en mer rättvis och jämställd klimatpolitik? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 23 november med Linnéa Engström (MP) och Maxida Märak, artist och människorättsaktivist m.fl.
Banner till panelsamtal om den sociala pelaren.
Hur går diskussionen i Europaparlamentet om den så kallade sociala pelaren? Vad tycker rege­ringen och de svenska aktörer som berörs av förslaget? Välkommen till ett panelsamtal i Europahuset den 10 november.
Banner till seminarium om våld mot kvinnor med Anna Maria Corazza Bildt .
I ett färskt beslut uppmanar Europaparlamentet till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Hur kan EU bidra till att det faktiskt händer? Välkommen att diskutera frågorna med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) m.fl.  
Banner med Fjellner, Wennemo och Ulvskog.
Vad innebär EU:s nya utstationeringsregler? Bidrar de till att skapa en effektivare marknad där konkurrensen mellan företag avgörs av effektivitet snarare än löne­kost­nader och andra arbetsvillkor? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 15 september!
.
Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om regler kring utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk. Hur kommer det svenska jord- och skogsbruket att påverkas av de nya reglerna? Välkommen på ett panelsamtal den 11 september i Europahuset.
Lars Adaktusson och Bodil Valero
Relationerna mellan EU och Turkiet har försämrats den senaste tiden. Vad står på spel och hur är det politiska läget i Turkiet?  Välkommen på ett panelsamtal den 1 september i Europahuset.
Europahuset flyttar till Almedalen
Europahuset flyttar till Almedalen 2-8 juli. Våra seminarier hålls i Europahusets paviljong, Strandvägen, H514, mittemot ”Kallis”. För senaste nytt om programmet följ oss på Twitter, FB och #EUiAlmedalen . Seminarierna livesänds på vår FB-sida.
Jakop Dalunde och Jytte Guteland
Samtidigt som Trumpadministrationen funderar på om USA ska stå fast vid Parisavtalet eller inte pågår förhandlingarna i EU om hur respektive medlemsland ska bidra till att nå klimatmålen. Hur ska reglerna se ut? Och hur påverkas Sverige och näringslivet? Välkommen på ett panelsamtal den 9 juni i Europahuset.
Jytte Guteland och Ewa-May Karlsson
För drygt tio år sedan antog EU en alkoholstrategi, bl.a. med målen att skydda ungdomar och barn och förebygga alkoholrelaterade skador bland vuxna. Vad har hänt under åren som gått? Har drickandet i medlemsländerna minskat, och i vilken mån har i så fall EU bidragit? Nu har strategin löpt ut, varför kommer det inte en ny? Välkommen på ett panelsamtal den 9 juni i Europahuset där vi diskuterar dessa frågor.
Anna Hedh och Linnéa Engström
Vilka möjligheter har kvinnor att nå och arbeta i ledande politiska och ekonomiska positioner i Sverige och i Europa? Välkommen på ett panelsamtal om kvinnors ekonomiska egenmakt den 8 mars i Europahuset.
Max Andersson och Christofer Fjellner
EU:s budget är något som många har åsikter om. Riktar budgeten in sig på rätt politikområden, används den på ett effektivt sätt och hur kan jag som enskild medborgare veta att det är så? Hur påverkas budgeten av Brexit? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 6 mars.
Jakop Dalunde och Christofer Fjellner
Nu har Europaparlamentet nått halvvägs in i sin femåriga mandatperiod. Välkommen på ett panelsamtal där vi tar pulsen i halvtid och blickar fram mot den andra halvan. Vilka utmaningar står Europa inför 2017?
Banner seminarium med Rädda barnen
Vart fjärde barn i EU befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning. Vilken betydelse har skolan i bekämpning av ojämlikhet och barnfattigdom i EU? Välkommen på ett panelsamtal till Europahuset den 20 januari.