skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets Kontoret i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Europahuset flyttar till Almedalen

19-06-2018
 .
Europahuset flyttar till Almedalen
Europahuset flyttar till Almedalen
 

För åttonde året i rad flyttar Europahuset i Stockholm till politikerveckan i Almedalen.

Under två dagar arrangerar Europaparlamentet ett tiotal seminarier. Vi diskuterar EU i riksdagsvalet, Brexit, asylpolitik och klimatförändringar och andra aktuella ämnen under de dagar vi finns på plats i Almedalen. I panelsamtalen medverkar bl a svenska Europaparlamentariker, riksdagsledamöter och företrädare för civila samhällsorganisationer, media och företag.

Alla seminarier sänds live på vår Facebook-sida och publiceras i efterhand på vår hemsida. Du kan följa debatterna och och delta i samtalen på #EUiAlmedalen på twitter.

 

Söndag 1 juli

12.00-12.45

Den 9 september är det val till EU:s ministerråd – har du tänkt på det?
Söndagen den 9 september väljer vi företrädare till de svenska politiska församlingarna. Men har du tänkt på att valet till Riksdagen också avgör vilka politiker som ska representera Sverige när viktiga frågor avgörs i EU:s ministerråd? Vilken betydelse har EU-politiken i den svenska valrörelsen?

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)
Marie Granlund, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (S)
Heidi Avellan, politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad
Lars Ströman, politisk redaktör och ledarskribent, Nerikes Allehanda

13.00-13.45

Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva?
Om ett knappt år är det val till Europaparlamentet. Diskussionen om EU:s framtid blir en viktig del av valdebatten. Hur stor ska unionen vara i framtiden och vilka frågor ska den ägna sig åt? Vilka är de nya utmaningarna i globaliserad värld? Vilka resurser behöver EU för att nå sina mål?

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)
Marie Granlund, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (S)
Jonas Berggren, chef för Internationella Sekretariatet, Svenskt Näringsliv
Lena Mellin, politisk reporter och stf. ansvarig utgivare, Aftonbladet

15.00-15.45

Det globala säkerhetsläget – hur kan EU skydda oss?
EU har en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. De senaste årens globala utveckling, med bl.a. terrorism, kollapsade stater och it-hot, ställer allt högre krav på att EU-länderna agerar gemensamt. Hur kan EU bidra till internationell fred och säkerhet och vilka byggstenar ska politiken bestå av?

Soraya Post, Europaparlamentariker (FI)
Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP)
Karin Enström, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (M)

16.00-16.45

Hur skyddar EU minoriteters rättigheter?
Europeiska unionen är baserad på respekt för bl.a. människans värdighet, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för minoritetspersoner. Hur är läget för EU:s minoriteter – etniska, religiösa eller sexuella – och vad kan och bör EU göra för att värna deras intressen? 

Soraya Post, Europaparlamentariker (FI)
Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP)
Katherine Cash, rådgivare - religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

17.00-17.45

Fritt flöde av data i EU – den femte friheten?
Beslutsfattarna i EU arbetar med en lagstiftning som ska göra det lättare att överföra data mellan medlemsländerna och molnleverantörer. Målet är en mer konkurrenskraftig och integrerad inre marknad för lagring och behandling av data. Vad innebär förslaget? Vilka är hindren för en EU:s dataekonomi?

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)
Daniel Sonesson, VD, SUP46 (Start-Up People of Sweden)
Oscar Wåglund Söderström, kommersråd, stf. generaldirekör, Kommerskollegium
David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen
Darja Isaksson, digital strateg och ledamot i regeringens innovationsråd

 

Måndag 2 juli

09.00-09.45

EU:s nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv
EU:s migrationslagstiftning är under förhandling. Ett komplext pussel av lagtexter som kräver gedigen beredning. Rättsanalyser visar på rättssäkerhetsbrister och förslag i strid med Flykting- och Barnkonventionen. Är lagförslagen och de snabba förhandlingarna ändamålsenliga och rättssäkra?

Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)
Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)
Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

Moderator: Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

10.00-10.45

Klockan tickar – kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik?
Asyl och migration är en av EU:s stora utmaningar där medlemsländerna har svårt att komma överens. Europaparlamentet och medlemsländerna behandlar ett stort lagstiftningspaket som ska leda fram till gemensamma regler på området. Vilka är utsikterna att länder med motstridiga uppfattningar ska enas?

Malin Björk, Europaparlamentariker (V)
Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)
Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP)
Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
Tobias Billström, riksdagsledamot (M)

 

11.00-11.45

Från klimatförändringar till konflikter – hur kan EU skydda oss?
Klimatförändringar är ett nytt inslag när länder och regioner – däribland EU – bedömer den globala säkerhetssituationen. Hur påverkar klimatförändringarna potentiella konflikter och sättet att möta dem? Är klimatdiplomati ett sätt att hantera riskerna? Hurdå och vilken roll kan EU spela?    

Linnéa Engström, Europaparlamentariker (MP)
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)
Björn-Ola Linnér, professor, Linköpings universitet, Tema Miljöförändring
Robert Egnell, professor, Försvarshögskolan

 

12.00-12.45

Nollutsläpp i transportsektorn – hur når vi dit och hur kan EU bidra?
EU har gjort stora åtaganden för att dämpa effekterna av klimatförändringarna. Transporterna inom EU väntas dock öka och är snart den största källan till utsläpp av CO2 och andra växthusgaser. Hur ska vi åstadkomma en utsläppssnål rörlighet och – i förlängningen – nollutsläpp inom transportsektorn?

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Gustaf Engstrand, policyrådgivare, Tågoperatörerna
Henrik Littorin, t.f. generalsekreterare, Svenskt Flyg
Henrik Dahlsson, Scania

 

14.00-14.45

Efter Brexit – i vilket Europa vill vi leva?
Om ett knappt år är det val till Europaparlamentet. Debatten om EU:s framtid blir en viktig del av valdebatten. Hur stor ska unionen vara i framtiden och vilka frågor ska den ägna sig åt? Vilka är de nya utmaningarna i globaliserad värld? Vilka resurser behöver EU för att nå sina mål?

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Anna Hedh, Europaparlamentariker (S)
Karin Enström, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (M)
Jens Holm, riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden (V)

 

 
Logga Twitter
Logga Twitter
Logga Facebook
Logga Facebook
 .