skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets kontor i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Seminarier på SVTPlay/SVT Forum

Flera av de seminarier vi har arrangerat i Europahuset finns att se på SVTPlay och SVT Forum på webben.

 .
 
 .

Förebygga våld mot kvinnor

Anna Maria Corazza Bildt
Anna Maria Corazza Bildt

Europaparlamentet uppmanar till nolltolerans mot våld mot kvinnor. Hur kan EU bidra till att det faktiskt händer något?

I ett beslut välkomnar Europaparlamentet att EU undertecknar den så kallade Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och i hemmet. Vad innebär det för kvinnor och flickor i Sverige och övriga Europa att EU ansluter sig till konventionen? Vilka insatser kan och bör EU och enskilda medlemsländer göra?

Medverkande:
Anna Maria Corazza Bildt (M), EU-parlamentariker
Gun Heimer, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet
Olga Persson, Unizon.

Förebygga våld mot kvinnor | SVT Nyheter
 .
 
 .

Almedalen 2017: Hur ska EU återvinna medborgarnas förtroende?

Inför Storbritanniens utträde ur EU och debatten om unionens framtida utveckling – hur kan EU stärka förtroendet bland medborgarna? Fungerar det med nuvarande spelregler eller krävs nya? Medverkande: EU-parlamentariker Jasenko Selimovic (L) m fl. Arrangör: Europaparlamentets informationskontor. Från 2/7.

Almedalen 2017: Hur ska EU återvinna medborgarnas förtroende? | SVT Nyheter
 .
 
 .
Max Andersson och Christofer Fjellner
Max Andersson och Christofer Fjellner
 .

EU:s budget - utmaningar i dag och i morgon
6 mars 2017

EU:s budget är något som många har åsikter om. Riktar budgeten in sig på rätt politikområden, används den på ett effektivt sätt och hur kan jag som enskild medborgare veta att det är så? Hur påverkas budgeten av Brexit?

Medverkande:
Max Andersson, Europaparlamentariker (MP)
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)
HG Wessberg, ledamot av EU:s revisionsrätt
Helena Jonsson ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund
Lars Wikström avdelningschef vid Tillväxtverket
Anders Egonson, divisionschef vid Jordbruksverket

EU:s budget – hur används den? | SVT Nyheter
 .
 
 .
Banner till panelsamtalet om lagliga flyktvägar till Europa
Banner till panelsamtalet om lagliga flyktvägar till Europa
 .

Hur ska EU skapa lagliga flyktvägar i Europa?
13 januari 2017

Vad innebär EU-kommissionens förslag om ett gemensamt system för vidarebosättning? Och vad säger de organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor i Sverige? Malin Björk (V/GUE/NGL) leder Europaparlamentets arbete och företräder Europaparlamentet i förhandlingarna med medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen. Vad förslaget innebär och om det kan skapa lagliga flyktvägar i Europa diskuterades med ett antal asyl- och flyktingorganisationer i Sverige.

Medverkande:
Malin Björk, Europaparlamentariker (V/GUE/NGL)
Lars Westbratt, statsekreterare hos migrationsminister Morgan Johansson,
Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)
Madelaine Seidlitz, Amnesty International
Karin Davin, UNHCR

Hur ska EU skapa lagliga flyktvägar i Europa? | SVT Nyheter
 .
 
Banner till panelsamtalet om CETA
Banner till seminarium om CETA med EUs och Kanadas flaggor
 
 .

EU:s handelsavtal med Kanada: en modell för framtiden?
5 december 2016

När handelsavtalet med Kanada träder i kraft - kommer det att sätta standarden för framtiden?

EU och Japan är nära att slutföra förhandlingar om ett stort handelsavtal - och avtalet liknar det som nyligen slöts med Canada meddelade handelskommissionär Cecilia Malmström nyligen. Kommer handelsavtalet med Canada att på detta sätt  bli modell för framtida avtal? Det var ämnet för ett panelsamtal som EU-parlamentets Stockholmskontor arrangerade den 5/12.

EU:s handelsavtal med Kanada: en modell för framtiden? | SVT Nyheter
 
 .
State of the EU JunckerEU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. #SOTEU
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. #SOTEU
 .

Tillståndet i EU - hur påverkas Sverige? Panelsamtal med politiker och journalister om EU:s framtid
19 september 2016

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga linjetal  "State of the European Union", om tillståndet i EU, den 14 september i Europaparlamentet i Strasbourg. På det här seminariet kommenteras den efterföljande debatten, höstens viktigaste frågor och vad de innebär för Sverige.

I den första panelen medverkar Ann Linde (S), EU- och handelsminister, Anna Maria Corazza Bildt (M), EU-parlamentariker, Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och Maria Åsenius, kabinettschef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström.

I andra panelen medverkar Lena Mellin, politisk kommentator och stf ansvarig utgivare på Aftonbladet, Susanne Palme, EU-kommentator på Sveriges Radio och Annika Ström Melin, EU-korrespondent på Dagens Nyheter.

Moderator: Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Tillståndet i EU - hur påverkas Sverige? | SVT Nyheter