skip to content
 
 
Sveriges riksdag, riksdagshuset i Stockholm
Sveriges riksdag, riksdagshuset i Stockholm
 
 .

Ett år före EU-valet: Rekordhögt stöd för EU

 .
Sveriges EU-medlemskap
Sveriges EU-medlemskap
 

Stödet för EU fortsätter att öka, bekräftar en ny Eurobarometer-opinionsundersökning som publiceras ett år före valet till Europaparlamentet i maj 2019. 68% av svenskarna tycker att EU-medlemskapet är bra för Sverige.

Eurobarometer - ett år före EU-valet 2019
 
 .

Pressmeddelanden

Europaparlamentets medborgarpris.
Den ideella föreningen Fatta! har i år vunnit Europeiska medborgarpriset, Europaparlamentets pris för enastående européer.
Plenisalen i Strasbourg.
Vill du lära dig mer om EU och ta tempen på det politiska läget inför EU-valet och Brexit? Sök Europaparlamentets resestipendium till höstens plenarsessioner i Strasbourg.
Logga Europaåret för kulturarv
Är du journalist och intresserad av Europas mångfald, gemensamma historia och det rika kulturlivet som utgör Europa idag? Sök resestipendium till Bryssel för att delta i en högnivåkonferens den 26 juni.

Aktiviteter

Termometer
Hur ser stödet ut för EU-medlemskapet i Sverige och i EU? Vilka är de viktigaste valfrågorna för väljarna? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 28 maj
Marita Ulvskog och Christofer Fjellner
Debatten om EU:s nya långtidsbudget för perioden 2021-2027 är i full gång. Hur stor ska den vara och vad ska pengarna användas till? Välkommen på ett panelsamtal i Europahuset den 25 maj med Europaparlamentarikerna Christofer Fjellner (M) och Marita Ulvskog (S) m.fl.
Tidningar och försvarsminister Hultqvist
EU och Sverige kraftsamlar för att bekämpa desinformation och troll. Hur ser hotbilden ut inför riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet 2019? Välkommen på panelsamtal med bland andra försvarsminister Peter Hultqvist, den 25 maj i Stockholm.
Europadagen 9 maj 2018
Varför är EU viktigt för Sverige? Hur bör EU:s budget användas? Vad händer efter brexit? På Europadagen firar hela Europa freden och sammanhållningen i Europa. Det är också ett tillfälle för diskussion om EU:s framtid – ett livesänt samtal som du kan vara en del av.
Alla pressmeddelanden
Alla aktiviteter