Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar: 19/02/2019