skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets Kontoret i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Svenska Europaparlamentariker 2014–2019

 .

I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter. De tillhör något av de svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet. Dessa partier ingår samtidigt i några av parlamentets politiska grupper.

Under namnet på respektive politiskt parti i menyn ovan finns information om ledamöterna, deras kontaktuppgifter samt adresser och telefonnummer till ledamöternas pressansvariga och till kanslierna i Sverige. Där finner du också information om vilka utskott de svenska ledamöterna arbetar i.

 .

De svenska ledamöterna i Europaparlamentet, sorterade efter partitillhörighet och partigrupp i Europaparlamentet:

Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Aleksander Gabelic
Jytte Guteland
Anna Hedh
Olle Ludvigsson
Marita Ulvskog

Feministiskt initiativ – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Soraya Post

Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Jakop Dalunde
Linnéa Engström
Bodil Valero

Partiet Vändpunkt – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Max Andersson

Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Anna Maria Corazza Bildt
Christofer Fjellner
Gunnar Hökmark

Kristdemokraterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Anders Sellström

Liberalerna (tid. Folkpartiet) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Jasenko Selimovic
Cecilia Wikström

Centerpartiet – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Fredrick Federley

Vänsterpartiet – (GUE/NGL) Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Malin Björk

Sverigedemokraterna – (ECR) Europeiska konservativa och reformister

Peter Lundgren
Kristina Winberg

 

 .
Information om de svenska ledamöterna på Europaparlamentets centrala hemsida
 
 .
 .
 .