skip to content
 
 
 

Svenska Europaparlamentariker 2014–2019

 .

I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter. De tillhör något av de svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet. Dessa partier ingår samtidigt i några av parlamentets politiska grupper.

Under namnet på respektive politiskt parti i menyn ovan finns information om ledamöterna, deras kontaktuppgifter samt adresser och telefonnummer till ledamöternas pressansvariga och till kanslierna i Sverige. Där finner du också information om vilka utskott de svenska ledamöterna arbetar i.

 .

De svenska ledamöterna i Europaparlamentet, sorterade efter partitillhörighet och partigrupp i Europaparlamentet:

Socialdemokraterna – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Jytte Guteland
Anna Hedh
Olle Ludvigsson
Jens Nilsson
Marita Ulvskog

Feministiskt initiativ – (Soc&Dem) Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Soraya Post

Miljöpartiet – (De gröna/EFA) Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Max Andersson
Jakop Dalunde
Linnéa Engström
Bodil Valero

Moderaterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Anna Maria Corazza Bildt
Christofer Fjellner
Gunnar Hökmark

Kristdemokraterna – (EPP) Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Lars Adaktusson

Liberalerna (tid. Folkpartiet) – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Jasenko Selimovic
Cecilia Wikström

Centerpartiet – (ALDE) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Fredrick Federley

Vänsterpartiet – (GUE/NGL) Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Malin Björk

Sverigedemokraterna – (EFDD) Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
Peter Lundgren
Kristina Winberg

 .
Information om de svenska ledamöterna på Europaparlamentets centrala hemsida
 
 .
 .
 .