skip to content
 
 
 

Liberalerna

Liberalerna har 2 ledamöter i Europaparlamentet.

 .

photo Jasenko Selimovic
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Nationellt parti: Liberalerna

Utskott och Delegationer:
Ledamot i Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - IMCO
Suppleant i Utskottet för utveckling - DEVE
Suppleant i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - EMPL
Vice ordförande i Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté  - DEEA
Suppleant i Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo - DSEE
Suppleant i Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina D-UA


European Parliament
Rue Wiertz
Altiero Spinelli 08G158
1047 Brussels
Belgien

Bryssel: +32(0)2 28 45621, Strasbourg (endast sessioner): +33(0)3 88 1 75621
jasenko.selimovic@ep.europa.eu
Mer information om Jasenko Selimovic
Jasenko på Europaparlamentets centrala sida

photo Cecilia Wikström
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Nationellt parti: Liberalerna

Utskott och Delegationer:
Ordförande i Utskottet för framställningar - PETI
Ledamot i Utskottsordförandekonferensen - CPCO
Ledamot i Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - LIBE
Ledamot i Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) - DASE
Suppleant i Utskottet för rättsliga frågor - JURI
Suppleant i Delegationen för förbindelserna med Indien - D-IN

European Parliament
Rue Wiertz
Altiero Spinelli 08G201
1047 Brussels
Belgien

Bryssel: +32(0)2 28 45622, Strasbourg (endast sessioner): +33(0)3 88 1 75622
cecilia.wikstrom@ep.europa.eu
Mer information om Cecilia
Cecilia på Europaparlamentets centrala sida