skip to content

Cookie policy för hemsidan för Europaparlamentets Kontoret i Sverige

Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder dem inte för att samla personlig information utan enbart av statistiska skäl via Google Analytics. Om du vill veta mer om hur du inaktiverar cookies på din dator, besök www.aboutcookies.org

FORTSÄTT
 
 
 

Svenska ledamöter i utskotten

Nedan finns en förteckning över Europaparlamentets utskott. Den visar vilka utskott de svenska ledamöterna sitter i. Siffran inom parentes visar hur många ledamöter totalt som sitter i utskottet. Klicka på utskottets namn för att komma till dess hemsida. Där du kan läsa om vilka frågor utskottet arbetar med och vilka andra ledamöter som sitter i det.

Utskottet för utrikes frågor - AFET

(71 ledamöter)
Malin Björk (V, GUE/NGL) Suppleant
Bodil Valero, (MP, De Gröna/EFA) Suppleant
Soraya Post (FI, Soc&Dem) Suppleant

Underutskottet för mänskliga rättigheter - DROI

(30 ledamöter)
Soraya Post (FI, Soc&Dem) Ledamot

Underutskottet för säkerhet och försvar - SEDE

(30 ledamöter)
Bodil Valero (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

Utskottet för utveckling - DEVE

(28 ledamöter)
Inga svenska ledamöter

Utskottet för internationell handel - INTA

(41 ledamöter)
Christofer Fjellner (M, EPP) Ledamot
Aleksander Gabelic (S, Soc&Dem), Suppleant

Budgetutskottet - BUDG

(41 ledamöter)
Christofer Fjellner (EPP) Suppleant

Budgetkontrollutskottet - CONT

(30 ledamöter)
Inga svenska ledamöter

Utskottet för ekonomi och valutafrågor - ECON

(61 ledamöter)
Gunnar Hökmark (M, EPP) Ledamot
Olle Ludvigsson (S, Soc&Dem) Ledamot

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - EMPL

(55 ledamöter)  
Marita Ulvskog (S, Soc&Dem) Vice ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - ENVI

(68 ledamöter)
Jytte Guteland (S, Soc&Dem) Ledamot
Christofer Fjellner (M, EPP) Suppleant
Linnéa Engström (MP, De Gröna/EFA) Suppleant
Jasenko Selimovic (L, ALDE) Suppleant

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - ITRE

(67 ledamöter)
Jakop Dalunde (MP, de Gröna/EFA) Ledamot
Fredrick Federley (C, ALDE) Ledamot
Gunnar Hökmark (M, EPP) Suppleant
Olle Ludvigsson (S, Soc&Dem) Suppleant

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd - IMCO

(40 ledamöter)
Anna Maria Corazza Bildt (M, EPP) Vice ordförande
Jasenko Selimovic (L, ALDE) Ledamot
Anna Hedh (S, Soc&Dem) Suppleant

Utskottet för transport och turism - TRAN

(48 ledamöter)
Peter Lundgren (SD, ECR) Ledamot
Marita Ulvskog (S, Soc&Dem) Ledamot
Jakop Dalunde (MP, de Gröna/EFA) Suppleant

Utskottet för regional utveckling - REGI

(43 ledamöter)  
Aleksander Gabelic (S, Soc&Dem) Ledamot

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling - AGRI

(45 ledamöter)
Fredrick Federley (C, ALDE) Suppleant

Fiskeriutskottet - PECH

(24 ledamöter)
Linnéa Engström (MP, De Gröna/EFA) Vice ordförande

Utskottet för kultur och utbildning - CULT

(31 ledamöter)
Inga svenska ledamöter

Utskottet för rättsliga frågor - JURI

(25 ledamöter)
Max Andersson (PV, De Gröna/EFA) Ledamot
Cecilia Wikström (FP, ALDE) Suppleant
Jytte Guteland (S, Soc&Dem) Suppleant

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - LIBE

(59 ledamöter)
Malin Björk (V, GUE/NGL) Ledamot
Bodil Valero (MP, De Gröna/EFA) Ledamot
Soraya Post (FI, Soc&Dem) Ledamot
Cecilia Wikström (L, ALDE) Ledamot
Kristina Winberg (SD, ECR) Ledamot
Anna Maria Corazza Bildt (M, EPP) Suppleant
Anna Hedh (S, Soc&Dem) Suppleant

Utskottet för konstitutionella frågor - AFCO

(25 ledamöter)
Max Andersson (PV, De Gröna/EFA) Suppleant
Kristina Winberg (SD, ECR) Suppleant

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män - FEMM

(35 ledamöter)
Anna Maria Corazza Bildt (M, EPP) Ledamot
Malin Björk (V, GUE/NGL) Ledamot
Anna Hedh (S, Soc&Dem) Ledamot
Linnéa Engström (MP, De Gröna/EFA) Suppleant

Utskottet för framställningar - PETI

(34 ledamöter)
Cecilia Wikström (L, ALDE) Ordförande
Bodil Valero (MP, De Gröna/EFA) Ledamot

 .
 
 .