skip to content

Managing cookies on Parliament's website

We use cookies so that you can make the best possible use of our website. If you proceed without altering your settings, we assume that you will accept cookies from Parliament's website.

More Continue
 
 

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Předsedá plenárním zasedáním, Konferenci předsedů politických skupin (7) a předsednictvu EP (14 místopředsedů).

Jeho úkolem je uplatňovat jednací řád Parlamentu. Řídí tedy veškeré činnosti EP a jeho orgánů.

Předseda zastupuje Parlament v právních záležitostech.

Předseda má projev před každou schůzí Evropské rady. Vyjadřuje v něm stanovisko Evropského parlamentu k tématům, která jsou na pořadu jednání a projednává je s hlavami států nebo předsedy vlád.

Předseda zastupuje Evropský parlament v mezinárodních vztazích. V souvislosti s tím vykonává ocifiální cesty uvnitř a také vně EU.

Svým podpisem předseda přijímá rozpočet EU poté, co je Evropským parlamentem schválen ve druhém čtení. Během procesu předsedá dohodovacím delegacím, ve kterých je zastoupen EP a Rada.

V rámci společného rozhodování s Radou ministrů může předseda řídit smírčí výbor EP a Rady. Společně s předsedou Rady podepisuje všechny legislativní dokumenty, které byly schváleny ve společném rozhodování.

Na mezivládních konferencích zabývajících se reformou smluv se účastní schůzí zástupců vlád, pokud se konají na ministerské úrovni.