Schulz over de EP-resolutie over discriminerende websites en de reacties daarop van regeringen

Straatsburg -
15-03-2012

De Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, gaf naar aanleiding van de vandaag in Straatsburg door een overweldigende meerderheid in het Europees Parlement aangenomen resolutie over discriminerende websites en reacties van regeringen, het volgende commentaar:

"Het verheugt mij zeer dat de resolutie over discriminerende websites en reacties van regeringen door een grote meerderheid in het Parlement is aangenomen. Het is de taak van het Europees Parlement voor de fundamentele waarden van non-discriminatie en verkeersvrijheid op te komen. Het Europees Parlement zal deze fundamentele waarden dan ook blijven verdedigen en dergelijke inbreuken daarop in de lidstaten veroordelen.

Ik veroordeel de door de PVV opgezette website ten sterkste, want deze druist in tegen fundamentele Europese waarden als menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, rechtsstatelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten.

Dergelijke websites vormen een bedreiging voor de grondslag zelf van de Unie, te weten pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, recht, solidariteit en vrijheid van verkeer."

Voor meer informatie:

europarl.president.press@europarl.europa.eu

Armin Machmer
Spokesperson
Mobile: +32 479 97 11 98
Richard Freedman
Press Officer
Mobile: +32 498 983 239