Schulz om Nobels fredspris: Detta pris är till alla EU-medborgare

Vienna -
12-10-2012
Foreign Affairs - Human Rights - Internal Policies and EU Institutions

Europaparlamentets talman Martin Schulz gjorde följande uttalande efter tillkännagivandet att Nobels fredspris i år går till Europeiska Unionen:

"Det är en stor ära att EU har vunnit årets Nobel fredspris. Detta fredspris är till alla EU-medborgare. Vi i Europaparlamentet är djupt rörda. Europeiska unionen har återförenat kontinenten med fredliga medel och fört ärkefiender samman. Denna historiska återförening har vunnit rättmätigt erkännande.

Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter är värden som är absolut grundläggande för Europeiska unionen. Dessa värderingar ligger till grund för all EU verksamhet både internt och i vår utrikespolitik. Flera nationer förhandlar frivilligt om anslutning till Europeiska unionen, vilket är ett tecken på att EU är en magnet för stabilitet, välstånd och demokrati trots utmanande ekonomiska förhållanden.

EU:s principer och försoningsvärderingar kan tjäna som en inspiration för andra regioner i världen. Från Balkan till Kaukasus, fungerar EU som en ledstjärna för demokrati och försoning.

Vi ser vi fram emot att tillsammans med övriga EU-institutioner ta emot Nobels fredspris i Oslo för Europaparlamentets räkning."

För ytterligare information:

europarl.president.press@europarl.europa.eu

  • Armin Machmer
    Tales person
    Mobil: 32 479 97 11 98
  • Richard Freedman
    Pressekreterare
    Mobile: +32 498 983 239