Deze bijeenkomst vindt plaats in het Huis van Europa in Den Haag. De resultaten van de interactieve discussie zullen worden gepresenteerd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Europarlementariër Sophie in 't Veld alsmede vertegenwoordigers van ProDemos, Nationale Jeugdraad, VO en MBO raad, ministeries en andere belanghebbenden.

Tijdstip van deze bijeenkomst:

van 10.00 tot 14.00 uur (inclusief lunch).

Achtergrond van deze bijeenkomst: 

Elke burger van de EU-lidstaten is automatisch EU-burger naast het nationale burgerschap. Wat EU-burgerschap precies inhoudt, is vaak onduidelijk. Als EU-burger kun je je vestigen in andere EU-landen, stemmen voor het Europees Parlement of een petitie of verzoekschrift indienen. Daarnaast komt een groot deel (>50%) van de Nederlandse wetgeving uit Brussel. Maar hoe functioneert deze vierde bestuurslaag van Nederland? Ook in het onderwijs worstelt men met de invulling van het EU-burgerschap en is de kennis van de bevoegdheden van de EU gering. De EU heeft niks over de invulling van het Nederlands onderwijs te zeggen, maar stimuleert wel uitwisselingen tussen scholen/leerlingen/leraren in EU .

De aandachtspunten die tijdens deze bijeenkomst worden behandeld:

  • ‘Europees burgerschap’ wordt nauwelijks geadresseerd in het Nederlandse onderwijs. De EU maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van het CS.
  • De waarden van de EU, benoemd in het Handvest van de EU Grondrechten, zoals democratie, vrijheid, gelijkheid en solidariteit worden onderbelicht.
  • De EU als vierde bestuurslaag (>50% Nederlandse wetgeving komt uit Brussel) vraagt meer aandacht voor de verschillende EU instellingen, hoe wet- en regelgevingprocessen in de EU werken en hoe EU-burgers invloed kunnen uitoefenen.
  • Met Europese verkiezingen om de vijf jaar is het belangrijk om leerlingen bewust te maken van het feit dat zij direct invloed uit kunnen oefenen op wat er in de EU gebeurt.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar COMM-REP-NL-EPS@ec.europa.eu 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Thijs Bonenkamp via thijs,bonenkamp@ext.ec.europa.eu

Datum: 15 juni 2018
Adres: Korte Vijverberg 5, Den Haag, Nederland